Đánh mất…

November 13, 2008 Thơ

Có những điều nhỏ

Bỏ quên trên lối đi dài

Nhớ ra

Ngậm ngùi niềm tiếc

Chiếc lá lìa cành

Rơi

Rơi

Rơi

Một nhánh chênh vênh!

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận