Họa sỹ sắp nổi tiếng

September 17, 2009 TẠP HÓA CUỘC SỐNG
Chân dung 1
Chân dung 2
Điểm tựa 1
Điểm tựa 2
***
Dưới đây là phác thảo của một câu chuyện…
Hoàng hôn
Lữ khách
Đợi chờ 
Cố nhân
Tự thoại
Đối diện
Valse chiều
Suy tư 
 
***
Tác phẩm của Chuchimy
*
Nhạc sỹ Phạm Duy
PD2 by you.

 

 
Vũ nữ 
DSC00357 by you.
 
DSC00359 by you.
 

 

DSC00355 by you.
 
tt by you.
 
dance 2- đ<p>ã bán by you.
 
dance 1- đ<p>ã bán by you.
 
dance4 by you.
 
chân dung, portrait by you.
 

 

ký họ<p>a chân dung by you.
 

 

 

Blog của tác giả

:

 

 

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

1 Bình luận

  1. Mamen says:

    Agree with Van’s saying on 07/12/10. I cisonder it is one of the blessings in Shou-Lian’s life to be friend with Pam; 陈大哥. Particularly, in this difficult stage of Shou-Lian’s health. Your cisonderation, kindness, caring gestures, and ongoing support are absolutely wonderful. My gratitude to your angelic acts, Pam; 陈大哥.

Đăng bình luận