QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 1-10): GIÁP + …

December 22, 2012 Tướng mệnh - Tử vi

QUẺ SỐ 1: BÁT THUẦN CHẤN

GIÁP – GIÁP

* THIÊN QUÝ TINH

Giờ Giáp Tý: Cách Khoái Phong Ngộ Vũ (Gió mạnh gặp mưa)

Giải: Vận mệnh hanh thông tính đắc quý nhân phò trợ (Vận mệnh hanh thông được quý nhân phò trợ)

Giờ Giáp Dần: Cách Phi Phong Đối Nguyệt (Gió cuốn đối trăng)

Giải: Tiên nghịch hậu thuận lão lai tiệm nhập giai cảnh (Trước ngược sau thuận về già dần dần tới cảnh đẹp)

* KIM HẠC TINH

Giờ Giáp Thìn: Cách Tùng Lâm 叢林 Thái Tân 采薪 (Hái củi ở rừng rậm)

Giải: Sinh trưởng phú quý chi gia kết quả bình bình ( Sinh ra lớn lên trong gia đình giàu sang kết quả bình thường)

Giờ Giáp Ngọ: Cách Ngưu Miên Hoang Vu (Trâu ngủ nơi đất bỏ hoang)

Giải: Tài đại lực đại tích hồ cô lập vô trợ 孤立無助 (Tài lớn sức lớn tiếc thay bị đứng trơ trọi một mình không ai giúp đỡ)

* KIM LOAN TINH

Giờ Giáp Thân: Cách Thạch Cao Ngộ Vũ (Đá thạch cao gặp mưa.)

Giải: Lập chí kiên định chung cửu bất chi cùng khốn (Lập chí vững chắc cuối cùng không đến nổi cùng khốn)

Giờ Giáp Tuất: Cách Nguyệt Xuất Lâu Đài (Trăng ra khỏi chốn nhà lầu)

Giải: Thanh cao tự tại nhất sinh vô ưu vô lự (Tự mình ở nơi chốn trong sạch cao thượng nên một đời không lo không nghỉ)

PHÁN ĐOÁN:

Thử mệnh vi nhân thông minh lập chí cô cao, đa học thiểu thành truyện văn 聞 cường 彊 ký, trung niên tự hiềm cô độc, tứ tuần chi hậu khước hỷ đắc ngộ quí nhân, hữu quí nhân tửu thực vô quí nhân tài bạch, đại sự hóa tiểu tiểu sự hoá vô, tác sự nghi lự 慮 tương thức 識 dị sơ 疏, ái điềm đạm 恬淡 lạc thanh hư 清虛, chỉ nhân lập tính bất định, kỷ phiên tiến thoái tư thủ, bất kiêu bất lận bất ngạo bất xiểm, chí khí hào dật 豪逸 tâm tính lang câu, nhi nữ bất đắc lực tận thị nhất trùng không, vu ta hề! bán tục chi mệnh dã!.

Mệnh này là người thông minh lập chí cao vọng nhưng cô đơn, học nhiều thành công nghe ít được nhớ lâu, trung niên tự thấy mình cô độc, sau bốn mươi tuổi vui được gặp quí nhân, có quí nhân ăn uống không quí nhân về tiền bạc, việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ trở thành không, làm việc thì nghi ngờ nghĩ ngợi, cùng với người hiểu biết nhau rồi lại trở thành xa cách, ưa thích sự tĩnh lặng vui trong cảnh trong trong sạch trống không, chỉ vì là người có tính không ổn định, mấy phen trong đời tiến thoái nhùng nhằng, không kiêu căng không gian lận, không ngạo mạn không xiểm nịnh, chí khí phóng khoáng buông thả, tâm tính khó ràng buộc, con trai và gái đều không đắc lực, tất cả đều thành không, than ôi! đó là mệnh của nửa đạo sĩ nửa trần tục vậy!

Cách chung cho 06 tuổi:

VIỄN CHẤN LÔI ĐÌNH (Sấm sét vang xa)

Trường không viễn hướng lôi đình chấn

Biến dã phong sinh lẫm liệt uy

Vân tán Uyên Ương phương thảo độ

Phong phiêu uyên vũ lạc hoa chi

Thân hành Ngô Việt Nam kinh Bắc

Gia trú Tiêu Tương Đông phục Tây

Tá vấn bách niên thu kết quả

Nhất điều tiết trúc dẫn hài nhi

Y thực trùng tân hoán

Thân tình sa lý kim

Tử y nhân trợ lực

Hữu họa bất tương xâm

::

Xa trong không dấy động sấm vang

Khắp thôn quê gió sinh uy lẫm liệt

Mây tan Uyên Ương bến cỏ thơm

Gió lướt khói mưa rụng cành hoa

Thân qua Ngô Việt đi Nam Bắc

Ở bến Tiêu Tương Đông ẩn Tây

Ướm hỏi trăm năm kết qủa sao?

Một cành gậy trúc dẫn trẻ đi.

Áo cơm nhiều lần thay đổi

Thân tình như vàng trong cát

Người quyền quý giúp sức

Có tai họa không xâm lấn vào được

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Giáp: Hai giờ Tí Dần tốt nhất Thìn Ngọ Thân Tuất trung bình, xuất thân từ chốn thôn quê bình dân, gặp thời mà vượt trội lên thành công, danh tiếng vang động như sấm như gió sinh uy phong lẫm liệt lan rộng đi khắp nơi, công việc thường thay đổi phải bôn ba đi Nam về Bắc xuất ngoại thường xuyên, nhờ giao du thân cận với người quyền quý nên ít bị tai hoạ nghề nghiệp, ít thân bằng quyến thuộc, vợ chồng thường xa cách than thở nhớ thương, không được bền vững trăm năm, lấy vợ muộn có con mọn, cuối đời cô đơn.

 

HÀNH TÀNG (Sự nghiệp):

Nhân trì trọng tiễn cung phương cử

Xạ lộc hoàn qui phú quí gia

Chung cửu mãn đường kim ngọc thịnh

Phùng Long kiến Hổ hảo sinh nhai

::

Người mang cung nặng mới cất lên

Bắn hươu trở về nhà sang giầu

Cuối đời đầy nhà vàng và ngọc

Gặp rồng thấy hổ tốt kế sinh

 

CƠ NGHIỆP (Cơ nghiệp):

Tính tợ điện quang minh xác khoái

Thanh như lôi hưởng chấn lôi đài

Hương môn hưu thán gia Nam Bắc

Vạn lý giang sơn đáo kỳ hồi

::

Tính toán chóng nhanh và sáng suốt

Tiếng như sấm động vang lôi đài

Gia đình làng xóm than Nam Bắc

Muôn dặm non sông đến mấy hồi

- Cơ nghiệp lúc đầu còn nhiều vất vả khó khăn, tính toán công việc một cách nhanh chóng thông minh nên đạt kết quả thành công, có danh tiếng trong đời, về già được phú quý giầu sang, năm Thìn năm Dần mưu tính kinh doanh đều tốt đẹp, công việc thường phải đi xa nhà xa quê, cô thân nơi xứ lạ quê người.

HUYNH ĐỆ (Anh em):

Tam nhạn phân phi hướng Ngô Việt

Sở thiên phong Nguyệt tự thê lương

Tiêu tương giao tống cô Hồng viễn

Đường lệ hoa khai ức dị hương

::

Ba nhạn chia bay đi Ngô Việt

Trời Sở ngắm trăng tự buồn thương

Bến Tiêu tương tiển một chim Hồng

Hoa Đường nở buồn nhớ quê xa

- Có ba người anh, chị hay em ở xa xứ, nhớ đến nhau mà buồn thương vì khó gặp, trong gia đình có trai, có gái, một trai một gái tha hương cách trở xa xăm.

HÔN NHÂN (Vợ chồng):

Dụng ý điền cầm hứng tự nhiên

Hưu thiêm phong cảnh hảo tiêu điều

Đa tài đào lý phồn chi diệp

Đan quế đường tiền hữu dị miêu

::

Có ý gẩy đàn thích tự nhiên

Lại thêm phong cảnh vẻ buồn tênh

Trồng nhiều đào lý tốt cành lá

Đan quế trước nhà có giống lạ

- Vợ chồng nên duyên phận vì cùng hợp sở thích, nhưng cảnh nhà buồn vì xa vắng luôn nhau, có con trai và gái đều nên danh phận.

 

TỬ TỨC (con cái):

Xuân hoa chính phát nhật trì trì

Dạ bán phong cuồng diệt diệt hy

Hạnh hữu nhất chi Hồng Hạnh tại

Hậu viên Đào Lý tịnh 並 phương phi

::

Hoa xuân chính nở ngày chầm chậm

Nưả đêm gió mạnh lá cành thưa

May có hồng hạnh còn lưu lại

Vườn sau đào lý đều thơm tho

- Có con muộn, cha già con mọn, ít con có cả trai lẫn gái đều nên danh phận.

 

THU THÀNH (Mãn cuộc):

Nhược ngộ Tân Nhâm hưu cử dụng

Chỉ nghi an tĩnh thính đàn cầm

Giang biên Kê xướng phương vi mộng

Lưu thủy lạc hoa hậu hữu tâm

::

Nếu gặp Tân Nhâm đừng hành động

Chỉ nên yên tĩnh nghe đàn hát

Bên sông gà gáy mới là mộng

Nước cuốn hoa trôi sau có tâm

- Trong năm Tân năm Nhâm đừng nên làm việc gì cả, hãy ở yên mà an vui thụ hưởng, về già chết an lành như giấc mộng.

Quẻ số 2: LÔI PHONG HẰNG

GIÁP – ẤT

TỬ KHÍ TINH

Giờ Ất Sửu: Cách Dương Hoa Hóa Bình 萍 (Hoa Dương liễu hóa thành bèo)

Giải: Căn cơ tuy bạc, hạnh hữu hảo nhân tương phùng (Căn cơ tuy mỏng may gặp được người tốt trợ giúp)

Giờ Ất Mão: Cách Bệnh Long Hành Vũ (Rồng bệnh đi trong mưa)

Giải: Cửu xử ách cảnh, chung hữu thăng đằng chi nhật (Ở lâu trong cảnh tai ách, cuối cùng cũng có ngày bay bổng)

LONG CAO TINH

Giờ Ất Tỵ: Cách Duyên Mộc Cầu Ngư (Leo cây tìm cá)

Giải: Tuy lao nhi nhất vô sổ hoạch  (Tuy khổ nhọc nhưng chẳng thu đếm được một cái gì)

Giờ Ất Mùi: Cách Phi Sa Thủ Kim (Bới cát tìm vàng).

Giải: Nhất sinh tân khổ, sở đắc thậm vi (Một đời cay đắng khổ sở kiếm được rất ít)

THIÊN PHÁ TINH

Giờ Ất Dậu: cách Phá Phiếm Giao Thu (Quạt rách phẩy vào mùa Thu),

Giải: Tác sự vô hằng, động nhiếp bị nhân khinh khi (Làm việc thất thường không bền chí, bị khinh rẻ vì hành động).

Giờ Ất Hợi : Cách Kim Bạn Đôi Thạch (Chất đá lên bờ vàng).

Giải: Lũ bại lũ hưng, đáo để bất chí phá gia (Lúc bại lúc thành cuối cùng cũng không đến nỗi phá nhà).

PHÁN ĐOÁN:

Thử Mệnh tính cách điềm đạm, đởm khí anh hào, phàm sự bất năng thâm tư 思 viễn bị 備, kỷ phiên hữu thủy vô chung, bị 被 nhân đương tương cơ, nhân thử cải biến trùng trùng, hung xứ bất hung mỹ xứ bất mỹ, sơ niên tráng kiện tinh thần, trung niên tâm hôi 灰 ý lãn, hảo sự đa ma tai nguy yêm 淹 trợ, xảo trung thành khuyết vị xứ thành phi, tùng xử thành gia lập nghiệp, bất viễn ly biệt thê tử, hữu quý nhân tửu thực, vô quý nhân tài bạch phân, chỉ kiến bán không bán tục, thử 此 Tạo hóa sở chiên 所旃.

Mệnh này tính cách điềm đạm khí chất gan góc anh hùng, phàm sự việc gì cũng không thường nghĩ ngợi sâu dự phòng xa, nhiều phen bị người chê bai là làm việc gì cũng có trước mà chẳng có sau, nhân thế biến đổi luôn luôn, chốn hung hiểm chẳng hung hiểm, chốn tốt đẹp chẳng tốt đẹp, tuổi trẻ tinh thần tráng kiện, trung niên lòng như tro lạnh ý lười nản, việc tốt gặp nhiều trở ngại tai biến nguy nan trầm trệ, trong khéo thành vụng chỗ phải thành trái, ví như khiến cho thành được nhà lập được nghiệp, chẳng tránh khỏi phải xa lìa vợ con, có duyên cùng quý nhân ăn uống, không có phần cùng quý nhân chia chác tiền bạc, chỉ thấy nửa không (tăng) nửa tục, ấy vì Tạo hoá trao cho như vậy.

Cách chung cho 06 tuổi

LƯU THỦY UYÊN ƯƠNG (chim Uyên Ương trôi theo dòng nước)

Nhất song Hồng Nhạn lưỡng Đông Tây

Vũ đả uyên ương các tự phi

Mỗi quái động thâm vân xuất vãn 晚

Ưng hiềm hải khoát lãng lai trì

Tài phùng quỷ tú song thằng 繩 đoạn

Lạc đáo Long môn nhất kiến trung

Diệp tạ hoa tàn căn bản tại

Canh thâm thu nguyệt thủy dương huy

::

Một đôi Hồng Nhạn nơi Đông Tây

Mưa dạt Uyên Ương mỗi tự bay

Quái lạ hang sâu mây ra muộn

Chỉ hiềm biển rộng sóng tới chậm

Xẩy gặp Sao Qủy hai dây đứt

Lạc tới cửa Rồng theo bước trong

Hoa tàn lá rụng gốc còn lại

Canh khuya trăng Thu mới rạng rỡ

•Thọ bản Tùng Bách tề (Sống lâu như cây Tùng Bách)

•Thiên linh bất đới thì (Tuổi trời chẳng đợi thời)

•Ngao ngư du thiển thủy (Cá Ngao chơi nước nông)

•Bình bộ thượng vân thê (Bình thản bước lên mây)

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Ất: Chỉ có giờ Mão là tốt các giờ khác đều khốn khó vất vả, anh em, vợ chồng đều xa lìa cách trở, vợ mất sớm, công danh sự nghiệp đều trì trệ, chẳng gặp thời dù có năng lực không thoả chí như cá lớn ở nơi nước cạn, tuổi thọ cao đến cuối đời được hưởng an nhàn sung sướng.

HÀNH TÀNG

Dần vĩ Mão đầu quân phục phát

Ngưu dương vận chí vấn giai danh

Tuy nhiên thiệp hiểm tang du hạ

Dẫn lãnh quần tiên nhập hoa thành

::

Cuối Dần đầu Mão mi lại phát

Vận đến Trâu Dê hỏi danh tốt

Dẫu trải qua hiểm dưới gốc dâu

Dẫn lĩnh quần tiên vào thành hoa.

CƠ NGHIỆP

Lục dương nhiễm nhiễm trùng thành

Phi nhứ phiêu diêu trục 逐 yến khinh

Túng hữu cuồng phong suy bất tán

Doanh gia tuy phá phá hoàn thành

::

Liễu xanh lay động quanh thành

Tơ bay phất phới theo én nhẹ

Ví có gió cuồng thổi chẳng tan

Kinh doanh gia đình phá lại thành

- Qua vận Sửu vận Mùi bắt đầu khá, sau khi trải qua nhiều gian nan khó nhọc cuối năm Dần qua năm Mão thì phát đạt thành công, công danh sự nhiều lần thất bại rồi lại xây dựng lên cuối cùng tuy nhỏ nhưng cũng tạo được sự nghiệp

HUYNH ĐỆ

Phong suy tứ nhạn cao phi viễn

Hồi thủ sa đinh nhất chích cô

Lai khán giang sơn thiên vạn lý

Quy hoàn y cựu hạ bình vu 蕪

::

Gió thổi bốn nhạn bay cao xa

Quay đầu bến cát một chiếc đơn

Tới xem sông núi ngàn muôn dặm

Quay về nơi cũ chỗ bằng, hoang.

- Anh em xa lìa cách trở, mỗi người một nơi, về nơi quê quán một mình cô đơn.

HÔN NHÂN

Kinh lưỡng uyên ương dong khốn quyện

Dã ưng xuân ý bất thê hòa

Niên trì thảo lục dung âu lộ

Kinh khởi ô phi bạch hạng 項 đa

::

Trải qua đôi Uyên buồn khốn mỏi

Vậy ứng ý xuân chẳng đậu cùng

Đầm sen cỏ biếc chim cò cốc

Kinh hãi quạ bay cổ trắng nhiều

- Vợ chồng chia lìa nhau, không hoà hợp, khó cùng nhau sống đến bạc đầu.

TỬ TỨC

Yêu đào hoa phát hà đa diễm

Mã thủ 首 phương tri lưỡng quả thành

Phượng các long lâu tuy hữu phận

Yêu kim y tử thượng quan kinh

::

Hoa yêu đào nở sao nhiều đẹp

Đầu Ngựa mới biết thành hai quả

Gác Phượng lầu Rồng biết có phận

Áo gấm lưng vàng lên kinh quan

- Có con thành danh, con giầu sang phú quý, hưởng phúc phận từ con.

THU THÀNH

Thiên linh vĩnh mệnh tề tùng bách

Tứ quý thương 蒼 thương phong nguyệt nhàn

Nhân đạo ngao ngư kim thấu hải

Nam Kha nhất mộng tái kinh hoàng

::

Tuổi trời mệnh thọ như tùng bách

Bốn mùa xanh ngát trăng gió nhàn

Người bảo cá ngao nay ra biển

Một giấc nam kha lại kinh hoàng

- Mệnh rất thọ sức khoẻ tốt sống lâu như cây tùng cây bách xanh tươi bốn mùa, ngẫm lại cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm khốn khổ mà thấy kinh hoàng, hưởng an nhàn sung sướng ngắn ngủi như giấc Nam kha (mộng Nam Kha, giấc mơ dưới gốc cây hòe, để chỉ cuộc đời là phù du ảo mộng; công danh phú quí như giấc chiêm bao ngắn ngủi).

Quẻ Số 3: LÔI HỎA PHONG

GIÁP BÍNH

* THIÊN TRỆ TINH

Giờ Bính Tý: Cách Du lân 鱗 xuất chiểu 沼 (Cá ra ao chơi)

•Giải: Bảo 保 hữu đại chí tích hồ bất đắc kỳ sở (Có ôm giữ chí lớn tiếc rằng chẳng được tới nơi chốn)

Giờ Bính Dần: Cách Phong nhập hoa lâm (Ong vào rừng hoa)

•Giải: Nhân cực tiệm lợi 嶄利 tu phòng tẩu nhập tà đồ (Người rất lanh lợi nên phòng đi vào con đường bất chính).

* THIÊN HOẢNG TINH

Giờ Bính Thìn: Cách Loan Phụng thê ngô 梧(Loan Phụng đậu cây ngô đồng)

•Giải: Hữu cao thân khả phối nhi bất đắc kỳ lực (Có người thân cao trọng khá sánh đôi nhưng không đắc lực).

Giờ Bính Ngọ: Cách Thạch thượng kim hoa (Hoa vàng nở trên đá)

•Giải: Đồ hữu hư danh hào vô thực tế (Chỉ được hư danh không có chút thực tế).

* THIÊN HƯƠU TINH

Giờ Bính Thân: Cách Thiển 扁 thủy hành chu (Đi thuyền trên nước cạn)

•Giải: Tác sự tân khổ nan vọng tốc hiệu 效 (Làm việc gian khổ nhưng khó được công hiệu kết quả mau chóng).

Giờ Bính Tuất: Cách Y cẩm kỵ lư (Mặc áo gấm cưỡi lừa)

•Giải: Đắc lợi hoàn hương vãn cảnh tiêu dao (Được lợi trở về làng cảnh già an nhàn)

PHÁN ĐOÁN:

Thử mệnh mãi nghệ nghiệp công xảo chi tinh, học thuật thanh minh chi tú 秀, cô hựu cô bất liễu 了 tục hựu tục bất liễu, hoạn nạn chung hung bất thành hung, thành lập xứ phúc bất vi phúc, cao nhân khâm kính tiểu bối đố hiềm, năng lập cương kỷ 綱紀 hội thẩm pháp độ, tự tại xứ tầm xuất bất tự tại, hoan hỉ xứ biến tác nhất tràng sầu, huynh đệ hữu nhược vô, thân thích bất đáo đầu, kiện kiện thân thủ ban ban tự tạo, giai Tạo hóa sở chí.

Mệnh này là sao nghề nghiệp thợ khéo léo tinh xảo, là vẻ tốt đẹp của học thuật trong sáng, trong cô đơn lại chưa hẳn là cô đơn, cõi trần tục lại chưa hẳn là nơi trần tục, trong hoạn nạn xấu chẳng thành xấu, chỗ thành lập phúc lại chẳng là phúc, người trên kính trọng yêu mến kẻ dưới nghi kỵ ganh ghét, hay dựng ra giường mối xét lập nên khuôn phép, chốn tự tại tìm ra chốn không tự tại, nơi vui mừng biến thành một dẫy buồn sầu, anh em có mà như không, người thân thích trong gia đình chẳng quay đầu đoái hoài giúp đỡ, mọi sự kiện đều tự tay làm nên, đều do Tạo hóa mà đến thế.

Cách chung cho 06 tuổi

MÃ QUÁ XUYÊN SƠN CÁCH (Ngựa đi qua sông núi).

Cao phong thiên lý khởi ba đào

Nhất phiến Thiên cơ đởm khí cao

Vân hán nhạn hồng song dực kiện

Sương hàn tùng bách nhất chi kiên

Doanh cầu đa lợi đa thành bại

Bồi chung xuân hoa chuyển tịch liêu

Tá vấn tiền trình vinh đạt sự

Tịch dương ảnh lý thái tiên đào

::

Gió cao ngàn dặm nổi sóng dồn

Một mảnh cơ trời đởm khí cao

Mây trời Hồng nhạn đôi cánh khoẻ

Giá lạnh bách tùng cành bền vững

Kinh doanh nhiều lợi nhiều thành bại

Xuân đến trồng hoa mà vắng lặng

Ướm hỏi tiền trình việc vinh đạt

Trong ánh chiều tà hái đào tiên

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Bính: Chỉ có giờ Tuất là tốt, giờ Thìn trung bình, các giờ khác vất vả, kém. Cuộc đời nhiều thăng trầm, nhờ chí khí cao có sức khoẻ lại bền lòng nên sự nghiệp dẫu nhiều lần thành rồi bại vẫn kiên trì xây dựng lại, đến cuối cùng cũng thành đạt và được hưởng an nhàn.

HÀNH TÀNG 

Hồi thủ giang san thiên vạn lý

Hương quan vạn lý lộ siêu siêu 超

Hưu thán vinh nhục bình sinh sự

Vãn 晚 cảnh phong lưu khí tượng cao

::

Quay đầu non sông ngàn vạn dặm

Làng nước vạn dặm đường xa thẳm

Đừng than vinh nhục việc hàng ngày

Cuối đời phong cao khí tượng cao

CƠ NGHIỆP 

Tiêu dao đài thượng quang minh Nguyệt

Độc bộ vân gian Nhật thượng sơn

Sinh lai bất toại bình sinh chí

Chung thị tâm nhàn tính bất nhàn

::

Dạo bước đài cao xem trăng sáng

Một mình lên mây mặt trời lên cao

Từ lúc sinh ra không toại ý

Sau cùng tâm nhàn tính chẳng nhàn.

- Đường đời công danh sự nghiệp thăng trầm, xa quê đơn thân tự lập vất vả nhiều mới tạo dựng lên cơ nghiệp, chỉ vì từ lúc sinh ra không toại ý, đến cuối cùng cũng có danh phận nhỏ

HUYNH ĐỆ 

Đường lệ hoa khai phong vũ thì

Tây tường thúy chúc tựa y y 猗猗

Nhạn hành giai bất Đông Tây khứ

Nhất cá cô Hồng Độc tự phi

::

Hoa đường lệ nở lúc mưa gió

Tường bên Tây liễu xanh rờn rượp

Nhạn bay đều chẳng đi Đông Tây

Một cánh chim Hồng tự bay đi

- Anh chị em lúc cha mẹ sinh thời còn vui vẻ quây quầng, sau chia ly mỗi người một phương, một người rời đi xa, chị em gái như hoa đẹp nở vào lúc mưa gió.

HÔN NHÂN 

Hưu nghĩ Phượng Loan tân thịnh sự

Khởi kỳ phong cảnh hảo tiêu điều

Trùng 重 tài Đào Lý sinh Tùng tử

Đan Quế đường tiền trưởng dị miêu

::

Chớ nghĩ Phượng Loan việc mới thịnh

Há rằng phong cảnh ngày tiêu điều

Trồng cây Đào Lý sinh Tùng con

Trước nhà Đan Quế giống lớn, lạ

- Đừng nghĩ hôn nhân phải sánh duyên cùng Loan Phượng mới xứng, mà nên nghĩ rằng cảnh nhà đã suy tàn không còn xứng hợp như trước nữa, tuy kết hôn với người bình dân như cây Đào cây Lý, mà lại sanh con là quý tử ví như cây Tùng (quân tử) thơm tho quý hiển như cây Đan cây Quế.

TỬ TỨC 

Hậu viên 院 hảo hoa do 猶 vị thực

Hạm泔tiền hoa nhị thượng phiêu phiêu

Phùng Dương ngộ Hổ đa vinh hạnh

Nhật mộ tang du qủa tử tiên 鮮

::

Sau tường hoa tốt còn chưa thực

Trước giàn hoa cao nhụy phất phơ

Gặp Dê gặp Hổ nhiều vinh hạnh

Ngày chiều cây dâu kết qủa tươi

- Những đứa con đầu chưa hẳn là tốt, nếu sinh những đứa con sau vào năm Mùi năm Dần mới thực hiển vinh thành đạt, có con muộn quý hiển

THU THÀNH 

Hữu ý Thìn niên Long tại thủy

Vô tâm Dần thượng hảo quy sơn

Thanh phong minh nguyệt bạn u độc

Viên hạc tương y bất đẳng nhàn

::

Có ý năm Thìn Rồng tại nước

Năm Dần không ý mà về núi

Gió mát trăng thanh bạn với nhau

Cùng chung Vượn Hạc nhàn gì hơn

- Tới cuối đời được hưởng cảnh thanh nhàn, nghĩ là năm Thìn sẽ chết, nhưng không phải đâu ngờ năm Dần không nghĩ tới lại ra đi.

QUẺ SỐ 4: LÔI ĐỊA DỰ

GIÁP – ĐINH

THIÊN TRỆ TINH

Giờ Đinh Sửu: Cách Phù bình vũ lộ (Bèo nổi gặp mưa móc).

•Giải: Đắc thất vô định hảo sự bất tường (Được mất không ổn định việc tốt không lâu dài).

Giờ Đinh Mão: Cách Tàn cúc kinh sương (Hoa cúc tàn gặp sương)

•Giải: Vãn niên đa nạn hành nhi lực thượng năng chi (Tuổi già gặp nhiều tai nạn may mà có sức chống đỡ).

THIÊN CỔ TINH

Giờ Đinh Tỵ: Cách Kim bình Mẫu đơn (Hoa mẫu đơn cắm trong bình vàng)

•Giải: Mục tiền phú quý bất túc vi bằng 憑 (Giàu sang trước mắt không đủ lấy làm bằng chứng)

Giờ Đinh Mùi: cách Úng lý minh oa 蛙 (Ếch kêu trong cái hũ)

•Giải: Chí khí tuy đại tuy vô phát triển chi địa (Dù có chí lớn nhưng không có nơi phát triển)

THIÊN HOẢNG TINH

Giờ Đinh Dậu: Cách Không trục tầm vân (Tìm mây trong hang núi)

•Giải: Hào vô ỷ bàng lao vô nhi công (Mảnh may không nơi nương tựa khó nhọc chẳng có công)

Giờ Đinh Hợi: cách Trì 池 chiểu nạp lương (Ao hồ mát lành).

•Giải: Sở mưu tuy thành đáo để năng miễn thất bại (Mưu dẫu có thành khó tránh khỏi thất bại).

PHÁN ĐOÁN:

Thử tinh chiếu mệnh, vi nhân mi thanh mục tú, tính cách hiên ngang, tùy cơ chế độ 制度 tri cao thức đê, phân tôn ty biệt quý tiện, chỉ duyên tâm cao chí đại nhân, thử nhân thế tung tích 蹤跡 bất ninh 寧, đại khoan tiểu cấp khẩn mạn bất quân 勻, vong tiền thất hậu, hội thi vi năng trang sức, dịch phong sương, khước đắc hung trung biến cát, mục hạ ác tinh tương xuất hạn, phúc lâm tài trí tận vô nghi.

Mệnh này Sao Thử chiếu mệnh, là người mắt sáng lông mày đẹp, tính cách dũng cảm, sắp đặt thể lệ nhất định cho người noi theo, hiểu được cao thấp phân biệt trên dưới sang hèn, chỉ vì có tâm duyên chí khí là người làm việc lớn; vì thế nên đời người không được yên ổn, việc lớn thì chậm rãi nhỏ thì nhanh chóng, việc cần gấp lại chậm không hoà đều, quên trước mất sau hay lo liệu bày đặt ra ưa sắp đặt sắm sửa, trải qua mưa gió sương lạnh lại được trong xấu biến tốt, dưới mắt sao xấu sắp hết kỳ hạn, phúc tới tài và trí đều hết thảy không còn ngờ.

 

Cách chung cho 06 tuổi

XUÂN NOÃN OANH ĐỀ 鶯啼 (Mùa xuân ấm chim Oanh hót)

Tổ nghiệp thành thì Đông hựu Tây

Lục dương ảnh lý Tử Quy đề

Sơn không nguyệt lãnh viên thanh khiết

Lâm hạ phong cao Tước quyện 倦 phi

Hồng Nhạn vân biên đa đoạn tục

Uyên Ương vũ đả lưỡng phân ly

Cá chung sinh ý hồng trần ngoại

Tranh nại thân do thiệp thị phi

::

Thời lớn nghiệp Tổ đông lại tây

Bóng liễu xanh xanh chim Quyên hót

Núi không trăng lạnh vượn kêu thảm

Dưới rừng cao gió Tước mỏi bay

Nhạn hồng bên mây nhiều đứt nối

Gió mưa vùi dập Uyên lìa Ương

Trong cái ý sống ngoài trần bụi

Thân còn vương mắc vòng thị phi

•Căn cơ lưỡng hiện thành (Căn cơ cả đôi đều hiện thành)

•Thế sự lưỡng tương oanh 瀠 (Việc đời đều xoáy quanh)

•Vô hạn phong quang hảo (Phong cảnh tốt vô hạn)

•Mai hoa tuyết lý xuân (Xuân hoa mai trong tuyết).

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Đinh: Giờ Tỵ tốt hơn cả, các giờ khác đều vát vả. Khi đã lớn thì tổ nghiệp đã không còn thịnh vượng nữa, chỉ còn tiếc nuối như chim Đỗ Quyên kêu khóc ngày hè (Tử Quy còn có tên là Đỗ Quyên Đỗ Vũ hay chim Quốc. Giống chim này, đầu mỏ hơi cong, miệng to đuôi dài, lưng màu tro, bụng sắc trắng có một đường đen thẳng ngang. Nó thường lủi trong bụi rậm dưới ao sâu hoặc hồ rộng. Cuối xuân sang hè thì bắt đầu kêu. Giọng thê thảm khiến khách lữ hành động lòng nhớ nhà, nhớ quê hương), gia cảnh tiêu điều như nơi hoang sơ nghe vượn kêu thảm thiết, mệt mỏi cố gắng gây dựng lại cơ nghiệp như chim se sẻ bay trước gió cao thổi mạnh, anh em xa lìa, vợ chồng ly tán, dù ý muốn thoát ra ngoài bụi trần, mà vẫn vương mang vòng phải trái cõi đời, rồi sau cơ nghiệp cũng thành đạt, mọi việc trong đời xoáy quanh, thời đến cảnh nhà lại tốt đẹp vô cùng.

HÀNH TÀNG 

Hu ta 吁嗟 tích 積tuế vi truân屯kiển蹇

Nhược ngộ không trung tiệm tị hung

Ý tại tiêu diêu trần thế ngoại

Tri long phấn phát tại nham trung

::

Than ôi năm chứa nhiều trở ngại

Nếu gặp trong không chậm tránh hung

Ý ở tiêu dao ngoài trần thế

Biết rồng phấn phát trong núi hiểm

CƠ NGHIỆP 

Tổ nghiệp phân phân đông phục tê

Lục dương chi thượng tử qui đề

Kim quân nhược vấn vinh khô sự

Chỉ khủng thiên niên thọ bất tề

::

Tổ nghiệp rối bời Đông lại Tây

Trên cành liễu biếc chim Quyên hót

Nay ngươi nếu hỏi việc tươi khô

Chỉ sợ tuổi trời thọ chẳng tầy

- Than thở những năm tháng đầy gian nan trở ngại, tổ nghiệp gia đình suy tán đau thương, ý muốn thoát vòng trần tục, nhưng nên biết rằng người có chí khí cao như rồng phượng thì phấn phát lên sau khi đã ẩn thân trong núi hiểm, tới lúc phát rồi chỉ e ngại tuổi thọ không sánh cùng vinh hiển.

HUYNH ĐỆ 

Cô hồng thủy thủ lư hoa bạch

Nhất nhạn cô phi viễn phố 浦 trung

Hồi thủ mộ vân thiên vạn lý

Bán giang lưu thủy nhất phàm phong

::

Một cánh chim hồng ẩn hoa lau

Một nhạn bay xa trong bãi sông

Quay đầu mây chiều muôn ngàn dặm

Nửa sông nước chảy một buồm gió

- Anh em thân thích cô đơn chia lìa nhau, quay đầu nhìn lại mọi người đều đã già vẫn còn xa cách, bàng bạc ánh chiều tà cuối đời chẳng xum họp lại được với nhau.

HÔN NHÂN 

Uyên ương kinh tán bôn liên chiểu

Khẳng tiếu dương hoa vũ lạc thời

Hổ huyệt long tuyền tự khoái lạc

Bất tu kê khuyển tại phiên ly

::

Đầm sen kinh hãi Uyên ương chạy

Khá cười hoa dương mưa rơi rụng

Hang hổ suối rồng tự vui thích

Chẳng nên gà chó bên bờ dậu

- Trong hôn nhân gặp sự bất tường khiến chia lìa xa cách, cảnh đau thương như hoa dương rơi rụng trong mưa gió, thôi đành chấp nhận tự vui với chí khí lớn của mình như ẩn trong hang hổ suối rồng dể chờ thời làm việc lớn, chẳng nên quơ quào tầm thường như lũ gà chó bên bờ rào.

TỬ TỨC 

Phong xuy nhất chi đào hoa phát

Cao khán tam lưu tam quả tiên 鮮

Dị dạng phương sồ 雛 y trúc hạ

Đãi thành vũ dực hướng thiên biên

::

Gió thổi một cành đào hoa nở

Khó lưu lại được ba quả tươi

Dáng lạ phượng non nương dưới trúc

Đợi thành lông cánh hướng bên trời

Khó có con, con nhiều đậu ít, không trai, con gái nhỏ út rất quý hiển như chim Phượng còn non chờ ngày phát quý.

THU THÀNH 

Phùng Xà hưu vấn dao đài lộ

Ngộ Hổ đề phòng kiến Thử Kê

Cảo cảo nhân gia hoan hỉ tiếu

Dạ thâm nguyệt lạc Tử Qui đề

::

Gặp Rắn chớ hỏi đường đài ngọc

thấy Hổ đề phòng gặp Gà Chuột

Người nhà hoan hỷ cười khơi khới

Đêm khuya trăng xế Tử Qui kêu

- Gặp năm Tỵ chưa phải về nơi tiên cảnh, năm Dần nên phòng hai tháng Tí Dậu, trong lúc người nhà vui vẻ nói cười, thì một mình ra đi buồn như chim Quyên kêu thê thảm.

Quẻ Số 5: LÔI SƠN TIỂU QUÁ

GIÁP – MẬU

THIÊN HỐI TINH

Giờ Mậu Tý: Cách Diêm xa kí 驥 túc (Vó ngựa giỏi kéo xe muối)

•Giải: Hữu tài nhi bất năng phát triển (Có tài mà không thể phát triển được)

Giờ Mậu Dần: Cách Hạn tỉnh phùng lâm 霖 (Giếng khô gặp mưa dầm)

•Giải: Khốn đốn dĩ cực tự hữu nhân lai phù trợ (Khốn khổ đến cùng cực tự nhiên có người đến giúp đỡ)

THIÊN YÊM TINH

Giờ Mậu Thìn: Cách Y cẩm dạ hành (Mặc áo gấm đi đêm).

•Giải: Căn cơ tuy hảo bất đắc kỳ thời (Căn bản tuy vững chắc nhưng lại không gặp thời)

Giờ Mậu Ngọ: Cách Thạch thượng tài tùng (Trồng cây tùng trên đống đá).

•Giải: Tác sự vô căn cứ bất năng trì cửu (Làm việc thiếu căn bản nên không được lâu dài)

THIÊN QUÝ TINH

Giờ Mậu Thân: cách Thập nguyệt mai hoa (Hoa mai nở tháng mười)

•Giải: Tảo niên phát đạt bất hỷ nghinh hợp tha nhân (Tuổi trẻ đã phát đạt không ưa đón tiếp hoà hợp với người khác).

Giờ Mậu Tuất: cách Lộ nhập bình pha (Đường vào bờ phẳng)

•Giải: Nhất sinh tận xứ thuận cảnh (Trọn đời gặp hoàn cảnh thuận lợi)

PHÁN ĐOÁN:

•Thử mệnh dong 慵 nãn 訑 chi tú muội ám chi tinh, tác sự trùng trùng thóai hối 悔, hành tọa bộ bộ 步 trù trừ 躊躇, bất năng phủ 俯 ngưỡng nhân, bất hội trang sức sự y thực tự hữu, chỉ nghi cải biến, thủ tổ tắc lạc thân vô phận, tĩnh tọa tắc tứ chi sinh bệnh, chỉ nghi quá phòng lập chuế 贅, ly tổ lập thân, tính khẩn mạn bất điều, thế sự thành bại bất nhất, tòng lai hiểm trở tằng kinh quá, hạnh đắc hung trung hữu cứu thần.

•Mệnh này là khí chất của lười biếng phóng túng là sao mờ ám, làm việc gì cũng luôn luôn hối tiếc lùi bước, đi hay ngồi từng bước cũng do dự rụt rè, không thích cúi đầu hoặc kính trọng người, không ưa việc trang sức áo cơm tự có, để thay đổi chỉ nên tự mình tạo dựng lấy cơ nghiệp, chứ không có phận giữ nghiệp Tổ, nếu giữ nghiệp Tổ thì ắt hẳn thân phải lưu lạc, ngồi yên thì chân tay sinh bệnh, chỉ nên ở rể hoặc làm con nuôi, rời xa tổ nghiệp lập lấy thân, tánh tình nhanh chậm chẳng đều hoà, việc đời thành bại không nhất định, từ trước tới nay đã từng trải qua hiểm trở, may mà được trong sự hung dữ lại có thần cứu giúp cho thoát khỏi.

Cách chung cho 06 tuổi

NGƯ PHỦ THU LUÂN CÁCH (Cách ông già câu cá thâu dây câu về)

Ngư phủ thu luân nhất trạo khinh

Sanh笙kì旗đội trượng仗xuất thiên扇thành

Tướng quân tại ngoại tư 思 triều quốc

Du tử tâm trung quá lãng bình

Sinh kế tất tòng tha xứ lập

Vận mưu ưng 應 thị thiếu niên doanh

Thiên biên cô nhạn cao phi khứ

Hoa lạc thiềm tiền nguyệt mãn đình

::

Câu cá thâu dây nhẹ mái chèo

Cờ kèn đội ngũ cổng thành ra

Bên ngòai biên giới tướng nhớ vua

Trong lòng lãng tử sóng bèo qua

Kế sinh nên lập nơi chốn khác

Kinh doanh chỉ thích thời niên thiếu

Nhạn lẻ bên trời bay cao đi

Bên thềm hoa rụng trăng đầy sân

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Đinh: giờ Thân Tuất tốt hơn cả, các giờ khác trung bình và kém. Hai trạng thái, một người bình dân câu cá kiếm sống hàng ngày, đã thu lưỡi câu về chưa biết được cá hay chưa? Với cảnh cờ quạt chiên trống của một tướng quân về triều đình chầu vua, mơ màng trên sóng nước như một lãng tử câu cá độ nhật qua ngày, nếu muốn khá hơn thì nên thay đổi sinh kế cách khác, mà phải từ lúc còn trẻ mới hợp thời, nay đã già (ngư phủ = ông già câu cá) thì cũng cô đơn lặng lẽ như nhạn lìa bầy, nhìn hoa rụng bên thềm trăng chiếu đây sân, cô quạnh buồn tênh. Theo phần Phán đoán, số này không có gì nổi trội vì: khí chất của lười biếng phóng túng là sao mờ ám, làm việc gì cũng luôn luôn hối tiếc lùi bước, đi hay ngồi từng bước cũng do dự rụt rè…

HÀNG TÀNG

Quá kế truyền danh lộc vị cao

Nhất sinh trung thực nhiệm tiêu dao

Biên đình tá hưởng tướng quân phúc

Nhược hoàn thủ cựu định tiêu điều

::

Kế tiếp danh truyền lộc vị qua

Một đời trung thực chịu rong chơi

Phước mượn bên sân quân tướng hưởng

Nếu mà giữ cũ hẳn buồn tênh

CƠ NGHIỆP

Nhân sinh cư lạc 落 tư 思 vi lạc 樂

Khởi 豈 vị thân cao chí dục đê 低

Nhược ngộ hổ đầu nhân phấn phát

Tang du nhân ngộ hổ sinh uy

::

Kiếp người riêng ở nghĩ làm vui

Há muốn vị cao chí lại hèn

Nếu gặp Hổ đầu người phấn phát

Bóng dâu người gặp cọp sinh oai

- Danh tiếng của gia tộc đã qua rồi, tánh tình tuy trung thực nhưng chỉ thích rong chơi như: Trong lòng lãng tử sóng bèo qua, chỉ còn hưởng âm phúc của tiền nhân để lại mà không quá cơ cực thôi, cũng nên thay mới đổi cũ, đưng nên ỷ dựa vao Tổ nghiệp để lại đã suy tàn rồi, (tiêu điều: rơi rụng lưa thưa, trơ trụi buồn tênh như lá mùa thu). Kiếp người vui trong cái mình có riêng, nếu gặp đầu năm Hổ thì khá giả, sang hèn đều do chí khí của mỗi người.

HUYNH ĐỆ 

Xuân phong lưỡng nhạn ly quần đội

Xuân nhật oanh điều 條 kim lũ 縷 y

Độc thượng ngô吾giang phong nguyệt lãnh

Lưỡng trùng môn hộ khả tương y

::

Gió xuân hai nhạn lìa hàng ngũ

Ngày xuân oanh mặc áo vàng non

Đơn độc trên sông trăng gió lạnh

Hai lần nhà cửa tựa nương cùng

- Vào lúc gia đình đang vượng thịnh tươi đẹp như chim Oanh mới thay lông vàng tươi non, thì anh em lại chia lìa, dơn độc ra đi nương nhờ nơi gia đình khác.

HÔN NHÂN

Cầu điệu cầm sắt bất tu ưu

Tài thượng lan chu phong đả đầu

Nhược vấn phụng hoàng uyên lữ bối

Vãng lai âu lộ tận ưu du

::

Tìm duyên cầm sắt chẳng nên lo

Lên chiếc thuyền nan gió đánh đầu

Nếu hỏi phượng hoàng lũ bạn uyên

Tới lui cò cốc thảy vui chơi

- Việc hôn nhân tìm người xứng ý chẳng phải lo, tuy có chông chênh như chiếc thuyền con bị gió xô đẩy lao đao, nếu có hỏi so sánh hôn phối của mình có cao sang như chim Phượng đối với lũ vịt nước (bạn Uyên) hay không? Thì cho dù kém hơn như lũ chim cò chim cốc vẫn tới lui với nhau một cách thoả thích vậy.

TỬ TỨC

Đa thị huyên đường âm chất hựu

Long lâu phượng các tập kỳ danh

Hữu phận truyền danh tất hữu lộc

Nhược vấn ưu du hưởng phúc hanh

::

Nhiều phần âm đức mẹ cho

Lầu rồng gác phượng họp kêu tên

Có phận xướng danh ắt có lộc

Nếu hỏi vui chơi phúc thông hanh

- Con cháu được nên danh khá giả nhiều phần nhờ do ân phúc của người mẹ, con sau này khá giả hưởng phúc thanh nhàn.

THU THÀNH

Hoa chính khai thời tranh diễm dã

Liên tiêu phong vũ hựu li phi

Đinh Nhân niên thượng đa trù tướng

Hưu dữ nhân gian tác mộng thời

::

Chính lúc nở hoa đua rực rỡ

Suốt đêm mưa gió lại chia bay

Đinh Nhâm năm lo nhiều buồn hận

Nghỉ thôi chẳng mộng với nhân gian

- Vào lúc giữa xuân muôn hoa đang nở rộ, thì trong nhà lại có tai biến như mưa gió suốt đêm, trong năm Đinh, Nhâm có nhiều lo buồn tủi hận, lúc đó thôi hãy an lòng mà về đi chẳng nên mơ mộng sống cùng với người đời làm chi nữa.

QUẺ SỐ 6: LÔI ĐịA DỰ

GIÁP – KỶ

THIÊN CHƯƠNG TINH

Giờ Kỷ Sửu: Cách Sương nguyệt phi vân (Trăng trong sương mây bay)

Giải: Thanh vân đắc lộ bộ bộ cao thăng (Từng bước tiến lên cao tận mây xanh)

Giờ Kỷ Mão: cách Khát mã ẩm tuyền (Ngựa khát uống nước suối)

Giải: Hoạn nạn dĩ quá giai cảnh tức tại mục tiền (Hoạn nạn đã qua cảnh tốt tức thời ở trứơc mặt).

THIÊN DIỆU TINH

Giờ Kỷ Tỵ: Cách Thiệp 涉 thủy cầu ngư (Lội nước tìm cá)

Giải: Nhâm niên Quí niên doanh mưu hữu hoạch (Năm Nhâm năm Quý buôn bán có lợi)

Giờ Kỷ Mùi: Cách Trần塵 kiếm mai 埋 quang (Bụi bám vào gươm kiếm làm mất ánh sáng)

Giải: Đảm khí anh hào duy khủng hoài tài bất ngộ (Khí chất anh hùng chỉ ngại rằng tài năng chỉ ôm ấp trong lòng mà không gặp thời)

THIÊN TRƯNG TINH

Giờ Kỷ Dậu: Cách Phi 披 vân tầm nguyệt (Rẽ mây tìm trăng)

Giải: Nghi 宜 xuất viễn môn khả ngộ tri âm chi nhân (Nên ra khỏi cửa thì sẽ được gặp bạn tri âm)

Giờ Kỷ Hợi: Cách Suy thảo phùng xuân(Cỏ úa gặp mùa xuân)

Giải: Vãn cảnh hảo giai đại khả 可 phát triển (Về già khá tốt có thể phát triển lớn).

PHÁN ĐOÁN:

•Thử mệnh phúc khánh chi diệu tường thụy 祥 瑞 chi tinh, an tĩnh xứ sinh xuất la tạo 羅唕, giám 監 giới xứ khước hữu cứu thần, xảo trung thành khuyết thị xứ thành phi, thân thích hồn 渾 như mạch lộ nhân, ngoại phương khước hữu tri âm giả, phu phụ qua bì đối liễu thụ, huynh đệ đồng bồn đối thiết chủy, nan vi nhi lữ độc lực đảm đương, đáo đầu hoàn hữu hảo thu thành.

•Mệnh này là ánh sáng của vui mừng phước đức, là sao có điềm tốt lành, lúc yên tĩnh sanh ra trò chuyện ồn ào, vào nơi chốn bị giam hãm lại có thần cứu giúp đỡ, trong khéo thành vụng nơi đúng thành sai, thân thích đều cùng như kẻ qua đường, ở bên ngoài lại có tri âm, vợ chồng như vỏ quả dưa đối với cây liễu, anh em va chạm nhau như bồn đồng với chổi sắt, con trai con gái khó khăn, tự một mình đảm đương mọi việc, nhưng rồi cuối cùng thu lượm lại được kết quả tốt.

Cách chung cho 06 tuổi

PHƯỢNG TÚC 宿 NGÔ ĐỒNG (Chim Phượng đậu cây Ngô đồng)

Phụng hoàng thành thượng điếu kình ngao

Đởm khí tằng kinh trục lãng đào

Nhạn quá bích thiên li cổ tái 塞

Âu鷗 du lục thủy trưởng tân mao

Thiên khai vũ đả chi đầu tổn

Quả kết phong xuy tử bất lao牢

Bắc bạn thị gia nam bạn lập

Bích đào xuân noãn 暖 ngộ anh hào

::

Trên thành Phượng câu cá lớn

Đởm khí trải từng sóng đuổi theo

Nhạn vượt trời xanh rời ải cũ

Chim âu lìa nước lông thay mới

Trời mở cơn mưa đánh đầu cành

Sau cùng gió thổi quả chẳng bền

Bờ bắc dựng nhà bến Nam lập

xuân ấm đào xanh gặp anh hùng

::

•Ngộ khuyển công danh đạt (Gặp Tuất công danh thành đạt)

•Phùng Ngưu chí khí cao (Gặp Sửu chí khi lên cao)

•Hạn tùy Ngưu Mã tuế(Hạn theo năm Sửu Ngọ)

•Thân tại bích vân tiêu 霄 (Thân ở chốn mây xanh)

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Mậu: tuổi Giáp giờ Mậu hợp nên lá số khá đặc biệt, sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ tốt hơn cả, các giờ khác dù có xấu nhưng không nặng vì mệnh là: ánh sáng của vui mừng phước đức, là sao có điềm tốt lành. Là người có chí khí lớn, ví như ngồi trên thành phượng hoàng cao ngất ngưởng để câu cá kình ngao (cá lớn như cá voi), nhưng trong đời phải trải qua nhiều gian nan vất vả vượt qua sóng gió, nay đây mai đó lo kiến tạo nhiều nơi, đơn độc chèo chống để gây dựng, về sau khi gặp thời vận tốt thì tạo dựng lên được cơ nghiệp. Gặp năm hay vận Tuất thì công danh thành đạt, gặp Sửu càng hừng hực chí khí, vận hạn theo năm Sửu năm Ngọ thì vượt lên tận chốn mây xanh, công thành danh toại.

HÀNH TÀNG

Bình sinh平生 lập chí thi 尸kì sách策

Lịch biến giang sơn vạn lý tình

Kim mã ngọc đường nhân cộng ngữ

Long lâu phượng các dã tri danh

::

Bình thường lập chí bày mưu lạ

Trải khắp non sông muôn dặm tình

Ngựa vàng nhà ngọc ta cùng người

Lầu rồng gác phượng vậy nêu tên

CƠ NGHIỆP

Sinh bình hoài chí điếu kình ngao

Thời trị trường giang khởi nộ đào

Thân tại bắc gia nam diện lập

Mai thanh tùng mậu yển揠 bồng蓬 khao磽

::

Chí ôm hoài bão câu cá lớn

Thời gặp sông dài dậy sóng điên

Thân nơi chốn bắc lập tại nam

Mai xanh tùng tốt cỏ nhổ lên

- Trong lúc chưa gặp thời ra làm việc, là người thường ôm chí lớn, hay bày mưu tính kế, toan tính mưu đồ cho công việc, lúc ra làm xốc vác nhiệt tâm, nay gây dựng nơi đây mai thành lập nơi khác, lúc đã thành công rồi thì phú quý hiển danh nơi lầu rồng gác phượng, là người có chí khí lớn ví như cây mai cây tùng là bậc quân tử thì phải ở nơi đất tốt để dụng võ, chứ không thể sống chung với loại cỏ bồng cỏ dại sống nơi đất xấu, cần nhổ bỏ đi (bồng蓬: cỏ bồng, cỏ dại mùa thu thì chết khô, yển揠: nhổ lên, khao磽: đất xấu, đất cằn cỗi.)

HUYNH ĐỆ

Cô hồng phi hạ trường giang khứ

Quá hướng tiêu tương bạn lữ vô

Sầu hướng đường lệ hoa hạ ẩm

Hữu thời trường thán vọng kinh đô

::

Hồng lẻ bay xuống sông dài trôi

Qua hướng Tiêu tương chẳng bạn đường

Buồn nhìn Đường lệ ngồi uống rượu

Thời có than dài hướng kinh đô

Tách khỏi bầy đàn, cô đơn một mình gây dựng cơ nghiệp, tình cảm gia đình cô độc uống rượu nhìn hoa than thở một mình.

HÔN NHÂN

Nhất nhạn phi lai kiều mộc喬木hạ

Tùng quân mậu xứ hạc thanh thanh

Ngô đồng chi thượng thê thân ổn

Âu lộ phân phân giai cộng minh盟

::

Một nhạn bay xuống cành cây cao

Xanh xanh tùng tốt nơi xứ hạc

Cành cao ngô đồng thân đậu ổn

Ngổn ngang cò cốc cùng lời thề

- Vợ chồng như chim hạc đậu cây tùng bách quanh năm xanh mướt che chở yên ổn, tuy nhiên vợ chồng có phần khác biệt với nhau ví như vỏ quả dưa láng đối với vỏ quả liễu sần sùi vậy.

TỬ TỨC

Thiền tháo操liễu chi tà nhập mộ暮

Vân phi không tự ánh hà 霞 hồng

Nhất hàng âu lộ thảo đường lộ

Hồng lục bạch tần lai hảo phong

::

Ve kêu cành liễu chiều vào tối

Mây bay trong không ráng tự hồng

Một hàng cò cốc bên đường lộ

Rau xanh tần đỏ gió lành đến

- Cảnh con cái buồn cũng như ve sầu kêu lúc chiều vào tối, khó có con, sau rồi cũng có con nhưng muộn.

THU THÀNH

Nặc尼 mã hồi đầu xuân sắc cảnh

Thiên sơn tam tiễn箭 xuất phàm trần

Cửu suy衰 vân ái kinh tàn mộng

Tương hoán nhất thanh thôi催 khứ tần頻

::

Quay đầu kềm ngựa cảnh xuân đẹp

Bắn núi trời tên ba mũi khác thường

Chín tầng mây đẹp sợ mộng tan

Cùng kêu một tiêng giục đi thôi

- Công đã thành danh đã toại, vốn dĩ là người ở đời có những hành động khác với người thường, sau rồi giấc mộng đẹp cũng tàn phai, tới ngày về rồi phải đi thôi.

QUẺ SỐ 7: LÔI TRẠCH QUY MUỘI

GIÁP – CANH

VÂN PHỦ TINH

Giờ Canh Tý: cách Vân đầu vọng nguyệt (Đầu mây trông trăng )

•Giải: Thuận cảnh tương quá nghịch cảnh tức tại hậu diện (Từ cảnh thuận sắp qua, cảnh nghịch tức là ở mặt sau)

* Mây lấp ló che trăng, trăng trên đầu đám mây rồi sẽ bị mây che lấp, vì thế cảnh thuận tiện sắp qua rồi mà nghịch cảnh đang dần dần đi đến.

Giờ Canh Dần: cách Vũ lý hoa khai (Hoa nở trong cơn mưa)

•Giải: Hảo cảnh bất thường quá nhãn tiện không (Cảnh đẹp không được lâu dài qua khỏi mắt trở thành hư không)

* Hoa nở đẹp cánh mong manh không bền vững, ví như là cảnh tượng tốt đẹp trong đời, nay lại gặp mưa dập gió vùi (gặp thời xấu không hoa đủ khả năng vượt qua như cây tùng cây bách…) cho nên cảnh tốt đẹp không được lâu dài, qua cơn mưa tất cả rồi tan nát trở thành không còn gì cả.

THIÊN HƯU TINH

Giờ Canh Thìn: cách Tích thổ thành khâu 丘 (Tích chứa đất làm thành gò đống)

•Giải: Khả vọng tiểu khang 康 nhi bất năng vọng đại phú (Chỉ có hy vọng yên ổn nhỏ, nhưng không mong thành giàu lớn)

* Gom góp tích chứa từng chút đất để làm thành gò đống thì làm sao cao lên được bao nhiêu, chỉ có thể gom góp thành công nhỏ như buôn bán lẻ cả đời tích luỹ cũng có được đôi chút của cải.

Giờ Canh Ngọ: cách Hồ lô 葫蘆 khê 溪 thủy (Khe nước suối trong bầu rượu)

•Giải: Khí lượng hiệp 狹 tiểu nan thành đại sự (Chí khí độ lượng hẹp hòi nhỏ mọn khó thành việc lớn)

* Nước suối không có nguồn, trong bụng trái bầu làm thành bầu rượu bung thắt eo miệng nhỏ thì chứa được bao nhiêu

* khó làm thành nổi việc lớn vì chí khí không rộng rãi.

THIÊN CƠ TINH

Giờ Canh Thân: cách Tuyết thiên ngư ca (Khúc ca của người đánh cá trong trời tuyết)

•Giải: Xử cảnh thanh bần tiêu dao 逍遙 khoái lạc (Sống cam chịu ở cảnh thanh bần lấy ung dung rộng rãi không ai bó buộc làm vui thích.)

* Người đánh cá đã lam lũ kiếm sống nay lại còn trong cảnh trời mưa tuyết lạnh giá càng thêm khốn khó, vậy mà vẫn ung dung ca hát thì thật là thoát vòng tục luỵ, chấp nhận cảnh đói lạnh mà tâm tình vẫn sảng khoái không bị trói buộc trong cảnh khốn khổ.

Giờ Canh Tuất: cách Kinh 徑 trung tẩu mã (Ngựa chạy trong đường nhỏ hẹp)

•Giải: Vị thoát hiểm cảnh tác sự tu yếu lưu tâm (Chưa thoát khỏi cảnh hiểm trở làm việc gì cũng nên lưu ý cẩn thận.)

* Đường nhỏ hẹp nhiều quanh co trở ngại (đời) ngưa (mình) không thể chạy nhanh được, chạy trong đường nhỏ cần phải lưu ý cẩn thận để tránh khỏi cản trở trên đường và chạy không hết sức lực.

PHÁN ĐOÁN:

•Thử mệnh tác sự cương nhu, xử tâm độ lượng, lao tâm kiến tảo phát phúc lai trì, yếu thông vị thông yếu đạt vị đạt, lập tâm bất nhất hữu thuỷ vô chung, ngoại quan 觀 bất túc 足, lục thân vô phận, tử nghi trì chỉ nghi minh minh 明明 tác chuế 贅, bất nhiên tắc thứ xuất thiên 偏 sinh, mục tiền hữu kiện 件 trù trừ sự, bách dạng tư, bách dạng ưu, nhược hoàn mưu tố kinh doanh khách, hữu danh vô thực bất thành công.

•Mệnh này là làm việc có cứng có mềm tấm lòng thường rộng rãi, sớm thấy khổ tâm phát phúc thì muộn, muốn thông chưa thông muốn được chưa được, tâm không chuyên một có trước không sau, nhìn bề ngoài không đủ, người thân thiết không chia phần, con nên chậm rõ ràng là chỉ có thể làm con nuôi hay ở rể, không như thế thì con thứ sẽ là sinh ở bên ngoài, trước mắt có phân biệt việc do dự trăm dạng riêng trăm dạng lo, ví bằng không như vậy là khách thương buôn, có danh mà không thực cho nên chẳng thành công. (Lục thân là sáu hạng người gần gũi thương yêu nhứt của mình: Cha, mẹ, vợ, con, anh chị, em.)

Cách chung cho 06 tuổi

HOA NGỘ TÀN XUÂN (Hoa gặp xuân tàn)

Nữ giá 嫁 nam hôn 婚 quả 寡 dữ quan

Tâm linh trí xảo tính mưu nhàn閒

Nhất hàng hồng nhạn vân tiêu 霄 ngạo敖

Bách tuế công danh tuý mộng gian

Kết tử bất như hoa khai mạn

Thâu 偷 hương uổng học điệp hồi hoàn

Nhược phùng thiên lý tri âm khách

Thiên lý khai tôn phá tiếu nhan

Cùng xem trai gái đều goá phụ

Tâm lanh trí khéo tánh an nhàn

Một đàn hồng nhạn chơi trong mây

Công danh trăm năm say trong mộng

Kết quả chẳng bằng hoa nở chậm

Phí học trộm hương bướm trở về

Nếu gặp khách tri âm xa ngàn dặm

Ngàn xa uống rượu nở nụ cười

* Tuổi Giáp cho 06 giờ Canh: Cả 06 giờ sanh chẳng tốt lắm mà cũng không xấu nhiều, cuộc đời thăng trầm không vững vàng, xem về việc gia đình hôn nhân của trai gái sau rồi đều sẽ trở thành ở goá, tánh tình thích nhàn nhã rong chơi thăm cảnh đẹp, không chú trọng việc công danh phú quý xem như là giấc mộng trần gian, ra ngoài đi xa lại gạp bạn hiền cùng nhau che chén vui vẻ thoả thích không thích hợp với cảnh gia đình thân thíết.

HÀNH TÀNG

Đại tiêu 鷦 ngộ khuyển thiêm tân dực

Kê xướng phùng ngưu các 各 đới đao

Đắc lộc thủy biên tao 遭 quý khách

Đề huề tương xế hướng giang cao

::

Chim ri năm Tuất thêm cánh mới

Gà gáy gặp Trâu đều đeo dao

Bến nước gặp khách thì có lộc

Cùng khoác tay nhau hướng bên sông

CƠ NGHIỆP

Hưu luận nữ giá nam hôn sự

Trường ái u u 呦呦 xuất nam sơn

Khoái lạc bách niên thiên phú phận

Cao danh ẩn hiện tại nhân gian

::

Chẳng bàn nam nữ việc cưới xin

Rời khỏi núi Nam lưu luyến thương

Trời cho trăm năm phần vui thích

Danh cao mờ tỏ chốn nhân gian.

* Chẳng nên bàn chi việc gia đình hôn nhân, ra ngoài rồi sẽ gặp bạn tốt cùng nhau làm việc cơm áo chẳng lo, vui cảnh dặm đường xa cùng làm bạn với thiên nhiên, xem thường danh vọng mà vui thú với sự cảnh tình riêng. Năm Tuất thì như có thêm giúp sức, năm Dậu khởi đầu năm Sửu hành động. Tiêu liêu 鷦鷯 con chim ri, chim hồng tước, quanh quách. U u 呦呦 tiếng hươu kêu.

HUYNH ĐỆ

Cô hồng phi hướng trường giang khứ

Quá khước tiêu tương bạn lữ vô

Độc tọa đường lệ hoa hạ chước

Truyền bôi khuyến ẩm đảo băng hồ

::

Hồng lẻ bay về hướng sông dài

Qua bến tiêu tương không bạn lứa

Một mình rót chén bên Đường lệ

Trao chén cho nhau đến cạn bầu

* Đi xa nhà cô đơn sống đời du khách, vui cùng bạn bên ngoài không thân thích anh em ruột thịt bên cạnh.

HÔN NHÂN

Cô sương 孀 quan 鰥 quả 寡 thiên nhiên định

Kỷ 己 hứa thanh danh bất đẳng nhàn

Do hữu liễu hoa đương vũ nhứ

Phi tùy viên hạc quá tùng sơn

::

Phòng không côi cút do trời định

Ta hẹn danh tiếng chẳng bằng nhàn

Vì có liễu hoa bay như múa

Bay theo vượn hạc vượt bao núi.

* Số này về việc gia đình thật là xấu, nhắc lại nhiều lần sẽ goá bụa, vì vậy tâm tình hướng ra ngoài vui cùng cảnh vật thiên nhiên mà chẳng màng chi đến danh lợi.

TỬ TỨC

Vũ sậu 驟 hoa khai lưỡng đề 折 thụ 樹

Tự nhiên quả 果 đế 柢 bất vi lao

Nhược kiến ngưu dương nhân dữ hợp

Chung tư 螽斯diễn khách tiết 節ưng應 cao

::

Hai cây hoa nở chợt mưa vùi

Dĩ nhiên quả rễ không còn vững

Nếu gặp cùng người Sửu Mùi hợp

Khí trời cao nhẹ bầy chấu bay.

* Khó có con, có cũng khó nuôi, nếu tái hôn hay chậm kết hôn gặp được người tuổi Sửu hay Mùi mà kết hôn thì lại lắm con, có con trễ, lại nhiều như đàn cào cào chấu chấu lau nhau, con cái phô bầy ra như thực khách trong bữa tiệc, xong tiệc rồi tản mác ra đi khắp nơi. Chung tư 螽斯 con giọt sành: loài cào cào châu chấu dài mà xanh, xúc giác và bắp chân đều dài có thể lấy ống chân cọ vào nhau mà kêu ra thành tiếng, đẻ trứng một lần nở ra 99 con.

THU THÀNH

Canh Tân tư lự thân nguy hiểm

Nhâm Quý nhi đồng cánh hảo khang

Nhân tại thu nhàn minh nguyệt hạ

Nhất thanh ngư địch bạn u nhàn

::

Lo lắng Canh Tân thân nguy hiểm

Nhâm Quý con trẻ được tốt lành

Người ở nhã nhàn dưới trăng thu

Một tiếng sáo chài bạn bóng đêm

* Năm Canh Tân thân thể gặp đau ốm hay nguy hiểm nên phòng trước, qua năm Nhâm Quý con trẻ đã ổn định tốt lành, lúc đó ngồi dưới ánh trăng thu nhàn nhã, nghe tiếng sáo thuyền chài nhớ quá khứ mà ra đi trong đêm thanh vắng.

QUẺ SỐ 8: LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

GIÁP – TÂN

KIM PHƯỢNG TINH

Giờ Tân Sửu cách: Ngư du xuân thủy (Mùa xuân cá rong chơi trong nước)

• Giải: Đắc ý 意 tu phòng thất ý thời (Lúc được ý phải đề phòng thời mất ý)

* Mùa xuân nắng ấm, muôn loài đều qua mùa đông đều ra đón xuân, cá cũng muốn tung tăng ra bơi lượn thích ý, nhưng hiểm hoạ cũng kế bên nên cần phải đề phòng. Ý意 : mưu toan tính toán.

Giờ Tân Mão cách: Hạn miêu khô thụ (Cây lúa non gặp hạn cây trong mùa khô)

• Giải: Đáo xứ tận thị nghịch cảnh (Chỗ nào tới cũng đều gặp nghịch cảnh)

* Từ mầm non cho đến trưởng thành cây đều trong mùa khô hạn, tức không gặp thời, cho nên tất cả mọi việc trong đời đều vào nơi hoàn cảnh trái ngược.

NGỌC ĐƯỜNG TINH

Giờ Tân Tỵ cách: Lộ 路 bàng 旁 thu cúc (Cây Cúc mùa Thu ở ven đường)

•Giải: Lão cảnh phả giai bất tất hữu nhân đề huề 提攜. (Cảnh già khá tốt chẳng cần người khác nâng đỡ dắt dìu)

* Xuân lan thu cúc, đông trúc hạ mai, biểu tượng bốn loại cây cho bốn mùa, hợp thời nên cho đến về già cũng chẳng cần người khác nâng đỡ dắt dìu.

Giờ Tân Mùi cách: Viêm thiên chủng túc 粟 (Cấy lúa trong trời nắng nóng)

• Giải: Mục tiền lao khổ đáo hậu khả vọng an lạc (Cảnh khổ trước mắt về sau mới an vui)

* Cấy lúa trong thời tiết nắng nóng khô hạn phải bỏ ra rất nhiều công sức khổ cực, nhưng cố gắng vượt qua rồi cũng sẽ có thu hoạch lúa gạo, rồi về sau mới được hưởng và an nhàn

KIM KHUYẾT TINH

Giờ Tân Dậu cách: Hồ 狐 giả hổ uy (Cáo mượn oai cọp)

• Giải: Đắc hữu ỷ bàng cố tác sự thuận thử 此 (Được nương nhờ chỗ dựa tốt nên việc gặp thuận lợi đấy)

* Con cáo là loài vật nhút nhát chỉ rình mò bắt các loài thú nhỏ, nay lại mượn được uy của chúa sơn lâm nên có nơi ỷ dựa vững mạnh, trong đời ỷ dựa vào nơi quyền quý nên mọi việc đệu thuận lợi.

Giờ Tân Hợi cách: Quật tàng 藏 phùng kim (Đào nơi chôn dấu gặp được vàng)

• Giải: Hữu thiên tài tiến môn (Có tiền ở ngoài vào cửa)

* Biết được nơi chôn dấu của quý mà đào thì có ngay tiền của từ ngoài vào nhà mà không phải mưu toan lo tính thật cho sự nghiệp, làm việc gì cũng đều thuận lợi giầu có.

PHÁN ĐOÁN:

• Thử mệnh như tước 雀 sào sinh phượng, bạng 蚌 phúc phẫu 剖 châu, tác sự tiên nan hậu dị để 的, chỉ nghi ly tổ thiên cư, quyến thuộc sinh sơ, hoặc thị quá phòng tác chuế, bất nghi thủ tổ căn 根 châu 株, tâm từ khẩu trực ư 於 nhân bất túc, đại khoan tiểu cấp chỉ vị tâm mang 忙, sơ hạn thiên khô 偏枯 vãn niên phát đạt.

* Mệnh này như tổ chim sẻ mà sinh ra con chim phượng, mổ bụng con trai có ngọc, làm việc trước khó khăn sau lại tốt đấy, chỉ nên rời tổ nghiệp cư trú nơi bên ngoài, họ hàng thành ra sơ sài, hoặc như thế ra ngoài ở rể, chẳng nên giữ gốc rễ tổ nghiệp, tâm lành miệng nói ngay thẳng ở với người thì không đủ, việc lớn thì thong thả việc nhỏ lại nhanh vội, chỉ vì trong lòng bận rộn bề bộn, vận hạn lúc trẻ không được quân bình, cuối đời thì phát đạt.

Cách chung cho 06 giờ

NGUYỆT ẨN VÂN HÀ CÁCH  (Trăng ẩn trong ráng mây)

Ngân thiềm 銀蟾 minh xứ phù vân hắc

Phong nhập trường giang lãng 浪 vị tức 息

Mặt trăng sáng mây đen che khuất

Gió vào sông dài sóng chưa yên

Sinh nhai chuẩn 准 bị 備 phá chung thành

Hội hợp đề phòng song lí 鯉 chích 隻

Điện quang phong chúc 風燭 diệc hoàn minh

An đắc thân thời tâm vị ninh 寧

Tá vấn tịch dương hà 何 cảnh sắc

Hoa hoàng tam kính 逕 vãn 晚 hương thanh

Phí lục ba thì mạc oán ba

Đắc phùng tiêu xứ bất tu khoa

Bát cửu niên gian 閒 phương khởi toán

Mãn đình xuân nguyệt chiếu lê 棃 hoa

Kế sống định phá sau lại thành

Họp hội đề phòng đôi chép lẻ

Điện sáng đuốc gió tắt lại sáng

Lúc được thân yên tâm chưa yên

Ướm hỏi chiều tà cảnh sắc sao?

Hoa vàng ba luống chậm mùi thơm

Phí sức nhiều lần mà đừng oán

Gặp được đích rồi chẳng nên khoe

Khoảng tám chín năm rồi hãy tính

Đầy sân trăng xuân chiếu hoa lê

* Tuổi Giáp cho 06 giờ Tân: chỉ hai giờ Tân Hợi, Tân Dậu là tốt còn các giờ khác đều vất vả. Vào buổi thiếu thời như mây đen che lấp ánh trăng sáng sủa, kế sinh sống nhiều phen bế tắc tưởng chừng như sắp sửa bị phá huỷ, trong công việc hợp tác nên đề phòng có sự chia rẽ, mọi việc mong manh như đốc trước gió sắp tắt, nhưng rồi cuối cùng về sau việc lại thành công tốt lành, về già thân tạm yên ổn an lành tâm vẫn còn còn chưa an vì đời trải nhiều thăng trầm sóng gió. Phong chúc 風燭: mong manh ngắn ngủi, nói tuổi già như ngọn đuốc trước gió không biết chết lúc nào.

HÀNH TÀNG

Nhân dữ 予 thử tùy ngưu bối hậu

Đằng 騰 thân trực đáo phụng hoàng trì

Tổng nhiên bất thị vương gia lộc

Dã thị Lưu lang đắc ý thời

::

Ta, người cùng chuột theo sau trâu

Thân vượt thẳng đến ao phượng hoàng

Tất cả chẳng là ơn vua lộc

Ấy vậy thời chàng Lưu đắc ý

CƠ NGHIỆP

Kim chung xuất dã 冶 phương thành khí

Thạch thượng chi lan căn cước dị

Phụng các long lâu khứ hữu nhân

Tiền trình 程 tự hữu nhân y tí 庇

::

Chuông vàng ra lò đã thành vật

Cây lan trên đá gốc rễ lạ

Lầu rồng gác phượng có người đi

Đường đi phía trước có người che

* Mọi sự việc xây dựng cơ nghiệp đều tự mình xoay sở, đến năm Tí giữa năm Sửu sẽ gặp thời vận tốt cùng với người mà làm việc, về sau rồi cũng toại nguyện hưởng an nhàn mà chẳng cần phải nhờ vả ai. Lưu lang: Lưu Thần và Nguyễn Triệu người đời Hán bên Tàu, trong ngày tiết Đoan Ngọ vào núi Thiên Thai hái thuốc, gặp tiên nữ kết duyên, nửa năm trở về, đã có cháu đời thứ bảy.

HUYNH ĐỆ

Nhất cá chinh hồng thiên ngoại xứ

Dạ thâm độc tự túc 宿 lư hoa

Ưu du tứ hải thành đồng chí

Vãn cảnh tang du hữu khởi gia

::

Một cánh chim hồng bay đi xa

Đêm sâu đơn độc ở hoa lau

Rong chơi bốn biển nên cùng chí

Bóng dâu cảnh muộn khởi dựng nhà

* Một mình ra khỏi nhà trú ngụ nương nhờ thân nơi khác, rồi gặp người cùng chí hướng lập thành cơ nghiệp, đến về già cũng tạo dựng nên nhà cửa.

HÔN NHÂN

Khuê 閨 trung bảo sắt trần đa tích

Tái bị Nam phong diệc vị thanh 清

Phòng khuê đàn sắt chứa nhiều bụi

Lại gặp gió Nam tiếng chưa trong

Âu lộ mãn đường 堂 phong vũ ố 惡

::

Dã nghi kinh tán bất đồng lâm

Cò vạc đầy phòng mưa gió ghét

Cũng e sợ hãi chẳng cùng rừng

* Việc hôn nhân không được tốt lành, gặp nhiều trở ngại, cho dù có gá nghĩa trở lại hay với người khác rồi cũng đổ vỡ chẳng cùng ở chung với nhau.

TỬ TỨC

Thụ đầu hoa tạ phiêu 摽 linh 零 tận

Lạc 落 đắc chi đầu nhất quả thành

Chung cửu vận phùng dương khuyển cát

Dã ưng âm chất bảo toàn sinh

::

Đầu cây hoa tàn rơi rụng hết

Rụng còn một quả ở đầu cành

Sau cùng vận gặp dê chó tốt

Cũng nhờ âm đức giữ sống còn

* Khó có con, con không nhiều dẫu có sanh nhiều cũng rơi rụng hết, nhờ âm đức sau rồi cuối cùng cũng còn lại được một đứa con trai.

THU THÀNH

Phùng dương đắc khuyển thừa thiên hựu

Tái kiến Nhâm Đinh tiện khả hành

Vạn lý giang sơn thu lãm 攬 tận

Nhất phàm phong tống cấp quy trình

::

Gặp dê được chó nhờ trời giúp

Lại thấy Nhâm Đinh thuận tiện đi

Muôn dặm non sông thu nắm hết

Một buồm gió tiễn chóng trở về

* Năm Mùi năm Tuất tốt gặp thời giống như được trời giúp cho, qua năm Nhâm năm Đinh thì thuận tiện công việc để làm việc, lúc đó thu tóm được mọi việc thành tựu, rồi sau đó mới ra đi nhanh chóng về nơi cuối cùng.

QUẺ SỐ 9 : LÔI THỦY GIẢI

GIÁP – NHÂM

THIÊN LOAN TINH

Giờ Nhâm Tý cách: Tuyết thiên thế 薙 thảo (Phạt cỏ khi trời tuyết)

• Giải: Uổng phí tâm tư 思 hào vô ích xứ (Uổng phí tấm lòng suy nghĩ chẳng có ích lợi một chút nào)

- Trời tuyết lạnh cây cỏ đã chết cả mà còn nghĩ đến phạt cỏ thì thật là phí công vô ích, làm việc gì cũng không hợp thời chẳng có ích lợi chỉ phí uổng công sức.

Giờ Nhâm Dần cách: Hàn đàm 潭 hạ điếu (Thả câu nơi đầm sâu nước lạnh)

• Giải: Tác sự lao khổ sở đắc thậm vi (Làm việc khổ nhọc mà gom hết lại được rất ít)

- Đầm lạnh nước sâu ít cá nên thả mồi câu cá tất nhiên rất khó câu được, lại phải chịu dựng cảnh giá rét nên khổ cực mà câu được cá rất là ít ỏi.

THIÊN ẤN TINH

Giờ Nhâm Thìn cách: Hạn miêu 苗 phùng vũ (Lúa non mùa hạn hán gặp mưa)

• Giải: Tuy tắc cùng khốn chuyển cơ 機 tức tại mục tiền (Dù rằng cùng khốn sẽ có cơ may chuyển đến trước mắt)

- Lúa non mà gặp hạn khô ráo thì sức chịu đựng rất là khó khăn, nhưng nay gặp cơn mưa thì thật là may mắn, trong đời cho dù có gặp nguy khốn nhưng rồi sẽ có cơ hội chuyển qua ngay sự tốt lành.

Giờ Nhâm Ngọ cách: Tàm 蠶 diệp sơ hoàng (Lá dâu tằm bắt đầu vàng)

• Giải: Biện 辨 sự hữu thực lực năng khởi gia lập nghiệp (Có thật sự tài sức phân tích sắp đặt công việc có khả năng xây dựng được sự nghiệp)

- Trồng dâu nuôi tằm là nghề lắm công phu và vất vả, tính toán làm sao cho khớp giữa con tằm ra kén (không ăn lá nữa) và cây dâu đúng lúc lá vừa vàng úa mà tằm đã kén tơ, cho nên là người thật sự có tài năng sắp xếp chu đáo trong công việc, có thể dễ thành công trong xây dựng sự nghiệp.

DANH LỢI TINH

Giờ Nhâm Thân cách: Hoa diên 筵 điểm 點 chúc 燭 (Chấm thêm đuốc trong bữa tiệc hoa)

• Giải: Xử cảnh ưu du 優游 danh lợi kiêm thu (Nơi ở nhàn nhã tự lấy làm thích thu được cả danh và lợi)

- Có giầu sang phú quý mới tổ chức được những bữa tiệc tại vườn hoa vào buổi tối , lại biết cách điểm thêm đuốc sáng lung linh làm tăng thêm vẻ đẹp, vừa ăn ngon lại được thưởng thức hoa thật là phong lưu nhàn nhã, dĩ nhiên những thực khách phải sang trọng quý phái thân thiết mới được mời đến tham dự, cho nên mới có cả danh lẫn lộc là vậy.

Giờ Nhâm Tuất cách: Nguyệt chiếu hàn đàm (Trăng soi đầm lạnh)

• Giải: Thanh nhàn tự tại y thực bất sầu (Tự mình nhàn nhã thanh cao cơm áo chẳng buồn lo)

- Tự mình đã định hướng về sự thanh nhàn để về nơi vắng lặng ngắm trăng soi trên đầm nước lạnh, nhàn nhã cao cả chẳng tranh đua trong cõi đời lo buồn đến việc áo cơm.

PHÁN ĐOÁN:

• Thử mệnh nãi danh lợi chi diệu 曜 phúc lộc chi tinh, tự thành quy củ 規矩 tự nhận 認 môn đình, phong trung bại diệp thủy thượng phù bình, tam trì tam tảo tri mệnh, đương gia tảo, lao tâm tảo, ưu lự tảo, phát lộc trì, thê tử trì, hưởng phúc trì, mệnh trung hữu cứu thần bất phạm quan hình, hung sự bất thành hung hảo sự bất thành hảo, nhược yếu sự thập toàn trực đãi 待 thọ niên lão.

- Mệnh này là bóng sáng của danh lợi là sao phúc lộc, tự thành lập khuôn phép, tự đảm nhận lấy việc gia đình, lá rụng trong gió bèo nổi trên nước, là mệnh ba sớm ba trễ: sớm đảm đương việc nhà, sớm nhọc tâm, sớm lo nghĩ, trễ phát lộc, trễ vợ con, trễ hưởng phúc, trong mệnh có thần cứu giúp, không phạm vào việc hình phạt, việc hung hiểm chẳng thành hung hiểm, việc tốt chẳng thành việc tốt, nếu việc rất cần thiết để cho mười phần vẹn toàn, (thì phải) đợi thẳng tới tuổi già (mới được trọn vẹn).

Cách chung cho 06 giờ

PHƯƠNG THẢO PHÙNG XUÂN (Cỏ thơm gặp mùa xuân)

Xuân lai phương thảo y nhiên 撚 lục

Tuyết lý viên 園 hoa kiến khô mộc

Thân sinh huynh đệ hữu như vô

Chỉ vị sinh lai mệnh cô độc

Vũ lí 履đào hoa phong lí chúc

Lục lục 碌碌 khu khu 區區 tâm vị túc

Chi đầu hoa phát lưỡng tam chi

Xuân đến cỏ thơm mặc áo xanh

Vườn hoa gặp tuyết thấy cành khô

Anh em thân thiết có như không

Chỉ tại sinh ra mệnh côi cút

Mưa dập hoa đào gió thổi đuốc

Mỏn mọn theo sau lòng chưa đủ

Đầu cành hoa nở hai ba nhánh

Chỉ hứa nhất chi hồng hựu 又 lục

Chỉ hẹn một nhánh xanh vừa hồng

::

Sự nghiệp độc xanh 牚 trì

Thành trung hữu thạch 石 bì 疲

Long dương khuyển ngưu hội

Hoàng cúc mãn đông li

Sự nghiệp một thân chống đỡ

Trong thành có khó khăn mệt mỏi

Gặp năm Thìn, Mùi, Tuất, Sửu

Bờ rào bên đông đầy hoa cúc vàng

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Nhâm: sanh hai giờ Ngọ, Nhâm là tốt nhất, giờ Tuất trung bình các giờ khác đều vất vả. Số mệnh sinh ra vốn đã chịu cảnh lẻ loi, sớm đã phải lo toan mọi việc trong gia đình, người thân thiết anh em có cũng như không, chẳng giúp đỡ gì cho mình cả, trong đời thường gặp hai cảnh ngộ trái ngược nhau như mùa xuân cỏ xanh tười tốt, mùa đông cây cối trơ trụi, vào đời thường vất vả như hoa nở bị mưa vùi dập, mong manh ngắn ngủi như đuốc cháy trước gió tắt lúc nào chẳng hay, tâm trạng lúc nào cũng nhọc nhằn không yên, con sanh nhiều đậu ít, tự một thân xây dựng cơ nghiệp, thành đạt trong khó khăn mệt mỏi như đụng vào đá cứng, vận vào những năm Thìn, Mùi, Tuất, Sửu đến lúc đó tuổi đã cao mọi việc mới thành.

HÀNH TÀNG

Vũ lí yêu 妖 đào phong lí chúc

Bình sinh đáo xứ tâm bất túc

Tang du 桑榆 mậu 茂 xứ hảo qui canh 耕

Dã độ hoành chu oanh xuất cốc

::

Mưa vùi đào đẹp đuốc trước gió

Lúc thường đến nơi lòng không đủ

Phương tây xứ tốt về cầy cấy

Vậy qua thuyền ngang oanh rời hang

CƠ NGHIỆP

Lục 陸 địa hành chu khứ tất 必 nan

Không lao tâm sự bả môn 把門 quan 關

Khiên 牽 ngưu 跨 khóa mã đăng 登 đồ viễn

Vân lộ siêu 超 siêu cách 隔 lưỡng sơn

::

Đất liền chèo thuyền đi ắt khó

Nhọc không nỗi lòng giữ cửa ải

Dắt trâu cưỡi ngựa lên đường xa

Đường mây thăm thẳm ngăn đôi núi

- Xây dựng cơ nghiệp lao đao như hoa trong cơn mưa mong manh như đuốc cháy trước gió, gian nan vất vả như đi thuyền trên cạn, tâm sự hoang mang lo nghĩ nhọc nhằn việc gìn giữ xây dựng nhà cửa, nếu như đi xa ra khỏi nơi quê làng về phương tây miền đất tốt thì lại xây dựng được cơ nghiệp.Tang du 桑榆: phương tây, chỗ mặt trời lặn gần sát đất.

HUYNH ĐỆ

Không trung quần nhạn các 閣 đông tây

Nhất cá cô hồng độc tự phi

Minh nguyệt thanh phong đa thiểu hứng

Thanh thanh mục địch khuyến 勸 nhân qui

::

Trong không bầy nhạn chia Đông Tây

Một cánh hồng bay tự lẻ loi

Trăng sáng gió trong ít nhiều thích

Véo von tiếng sáo rủ người về

- Anh em như bầy nhạn chia lìa nhau, người Đông kẻ Tây, tự mình đơn độc bỏ ra đi, rồi ngày nào đó nghe tiếng sáo chăn trâu nhớ quê nhà mà trở về.

HÔN NHÂN

Nhất đối uyên ương thủy thượng phù

Uyên dong 慵 ương lãn 嬾 khốn hà hưu

Vãn lai âu 鷗 lộ 鷺 phân phân 紛紛 khứ

Phi hướng bạch tần 蘋 hồng lục 菉 châu 洲

::

Đôi uyên ương đối diện nổi trên nước

Uyên lười ương biếng khổ vậy sao ?

Về muộn cò vạc ngổn ngang bay

Bay về bãi tần trắng cỏ lục

- Vợ chồng lúc đầu còn mặn mà cùng nhau đối mặt trao đổi chuyện trò, sau dần dần một người lười biếng xao nhãng không chăm sóc lẫn nhau, làm cho người kia buồn phiền khốn khổ tự hỏi cho đến bao giờ ? về già hai bên không còn ràng buộc lẫn nhau sống tự do như bầy cò cốc nơi bãi cỏ hoang.

TỬ TỨC

Hoa phát thụ mậu lưỡng tam chi

Song song bạn diệp tiêu 肖 kim ngọc

Long lâu phượng các vãng lai nhân

Dẫn lĩnh quần tiên hữu thanh phúc

::

Cây tốt hoa nở đôi ba nhánh

Cùng lá sánh đôi như vàng ngọc

Lầu rồng gác phượng người lui tới

Dẫn dắt bầy tiên có phước lành

- Có hai ba con, con quý hiển có danh tiếng trong đời và được hưởng phúc thanh nhàn.

THU THÀNH

Nhược ngộ ngưu dương phương thủy nhàn

Hảo kị ngưu bối thượng thanh sơn

Tiêu dao lộ thượng hoa như cẩm

Nguyệt chiếu mai hoa ảnh quá nhàn

::

Nếu năm trâu dê mới được nhàn

Cưỡi lưng trâu tốt trèo núi xanh

Rong ruỗi trên đường hoa gấm

Trăng chiếu bóng mai quá an nhàn

- Tuổi về già vào vận hay năm Sửu Mùi rất sung sướng an nhàn, du ngoạn rong chơi đây đó không còn khổ cực như xưa, tuổi thọ cao.

QUẺ SỐ 10 : LÔI SƠN TIỂU QUÁ

GIÁP – QÚY

THIÊN PHÚC TINH

Giờ Quý Sửu cách: Liễu hoa ỷ trúc (Hoa liễu nương theo bụi trúc)

• Giải: Chủ kiến bất định hạnh hữu ỷ bàng (Tự mình chẳng định được gì may nhờ có chổ nương dựa)

- Cây hoa trúc vốn yếu ẻo lả nên tự mình chống đỡ kém cỏi, nay được nương nhờ khóm trúc thân thẳng cứng rắn nên có chỗ nương tựa tốt.

Giờ Quý Mão cách: Xuân lan thu cúc (Hoa Lan mùa xuân, hoa Cúc mùa thu)

• Giải: Nhất sinh tận thị giai cảnh (Suốt đời đều gặp hoàn cảnh thuận lợi)

- Sanh hợp thời, lại ví mệnh như bốn lòai cây quân tử được người đời yêu mến là lan, mai, trúc, cúc, thuận theo mùa xuân, hạ, thu, đông, cho nên suốt đời đều gặp được hoàn cảnh thuận lợi.

THIÊN XƯƠNG TINH

Giờ Quý Tỵ cách: Khô mộc đãi xuân (Cây khô đợi mùa xuân)

• Giải: Gian nan vị quá nghi tĩnh dĩ đãi thời (Gian nan chưa qua nên yên tĩnh đợi thời)

- Cây đã khô kiệt quệ là đã trải qua nhiều gian nan khốn khó rồi, ngóng chờ mùa xuân tới nên vẫn chưa hết khỏi khó khăn, vậy hãy ở yên mà chờ thời đừng vội hành động mà thất bại.

Giờ Quý Mùi cách: Vãn tiết hoàng hoa (Hoa cúc về tiết muộn)

• Giải: Lão vận hanh thông (vận già thông suốt)

- Hoa cúc vàng vào thời tiết muộn cuối năm đúng thời của mình nên khi về già thì vận mệnh được hanh thông.

THIÊN QUÝ TINH

Giờ Quý Dậu cách: Trì ngư thoát võng (Cá trong ao thoát lưới)

• Giải: Tai ương dĩ thoát chuyển họa vi phúc (Thoát khỏi tai ương chuyển họa thành phước)

- Trong ao nhỏ hẹp bị bắt mà trốn thoát được thì nhiều may mắn, cho dù trong đời có bị tai hoạ nào đến rồi cũng được phước lành cứu thoát.

Giờ Quý Hợi cách: Trúc trượng hóa long (Gậy trúc hóa thành rồng)

• Giải: Hung đa trí mưu biến hóa vô cùng (Lòng nhiều mưu trí biến hóa khôn lường)

- Cậy gậy trúc mà biến hoá thành linh vật thì thật lạ lùng, mưu trí cao siêu biến hoá khó lường nổi nên mọi việc dễ thành công

PHÁN ĐOÁN:

• Thử mệnh nãi tính bẩm 稟 ngũ hành chi tú, phúc cư bách thuận chi tường, thanh oanh 轟 chấn thế chi lôi, khí đạt cương nhu chi tượng tâm tính xảo, cơ mưu thâm, đa học thiểu thành hữu đầu vô vĩ, ban ban 班 kiện kiện 件 lao tâm, khẩu trực thương nhân thường chiêu bất thị, tâm từ phản thành oan oán, nam nữ đa sinh thiểu thu, thê ngạnh vô thương, nhược yếu an nhàn, thả đãi hổ du thử huyệt.

- Mệnh này trời phú cho là cái tốt của ngũ hành, phước ở nơi tốt lành trăm đường thuận tiện, là tiếng sấm vang lừng ở đời, khí chất được cái tượng cứng mềm, tâm tánh khéo léo cơ mưu sâu xa, học nhiều thành ít có đầu chẳng có đuôi nhọc lòng phân biệt vướng vít, miệng nói thẳng làm hại người, thường chuốc lấy việc chẳng phải, tâm lành trở thành oan oán, con trai gái sinh nhiều thu nhặt được ít, nếu muốn an nhàn phải đợi cọp vào chơi hang chuột.

Cách chung cho 06 giờ

BẠCH NGỌC Li TRẦN (Ngọc trắng lìa bụi trần)

Thiều quang nhiễm nhiễm冉冉 thôi nhân lão

Phong cảnh tiêu sơ lạc diệp thu

Vũ phúc覆 vân phiên 飜 thiên bất định

Phong cuồng hoa nộn 嫩 tử hi 希 thu

Tri quân đa hợp cao nhân ý

Thán ngã thường chiêu tiểu bối cừu

Tá vấn sinh bình hà xứ thị

Tiên du 遊 kinh 京 quốc quá Dương châu

Cảnh xuân dần thúc tuổi già

Hình tượng xác sơ lá thu rụng

Mưa trùm mây đảo trời chẳng định

Hoa non gió dữ nên quả ít

Biết ngươi nhiều hợp ý người cao

Ta than thường bị kẻ nhỏ ghét

Ướm hỏi nên sống ở chốn nào

Cõi tiên nước lớn qua Dương châu

- Tuổi Giáp cho 06 giờ Quý: tốt nhất là sanh hai giờ Mão và Hợi, các giờ sau chỉ khá nhưng nhiều vất vả và phát đạt muộn. Những diễn trong đời trải qua, vượng rồi suy như hiện tượng tự nhiên tuần hoàn trong vũ trụ, là người có chí khí cao, tâm lành tánh thẳng cho nên chỉ thích hợp với những người hiểu biết cao, những kẻ dưới thường hay ganh ghét, nên ở nơi như thành thị rộng lớn thì thích hợp hơn ở thị xã nhỏ. Thiều quang 韶光 đều nghĩa là quang cảnh tốt đẹp, cảnh sắc mùa xuân, bóng mặt trời mùa xuân cũng gọi là thiều quang.

 

HÀNH TÀNG

Giang san lịch biến li kì ngộ

Thủy khẩu 口âm nhân khứ vấn tân 津

Phú quý khóa ngưu tu đắc lộc

Mã ngưu tiêu tức hữu giai danh

::

Non sông biến trải gặp lạ lùng

Cửa sông đàn bà hỏi thăm bến

Sang giàu trâu cưỡi thì được lộc

Ngựa trâu tin tức có quí danh

CƠ NGHIỆP

Bình sinh lập sự hảo doanh thành

Tranh 爭 nại 耐 thời gian lịch 歷 vạn trình

Ngư phủ tiều lang giang hồ khách

Phùng thời ưng toại vãn niên tâm

::

Đời thường thành lập nhờ buôn tốt

Tranh, nhường trải khắp mọi quãng đường

Thuyền chài đốn củi khách sông nước

Gặp thời năm muộn cũng thoả lòng

- Có những gặp gỡ lạ lùng trong đời, từ đó mà trở thành nhân duyên tạo dựng nên cơ nghiệp, năm hay vận Ngọ Sửu thì có danh có lộc, nhưng rồi lại tự suy nghĩ, người đời buôn bán hay mưu tìm danh vị thì phải tranh dành rồi nhường nhịn gặp bao nhiều lo toan phiền não, chi bằng như anh chài lưới chàng đốn củi rong ruổi ngao du trong miền sông núi kiếm sống qua ngày, nếu gặp thời thì cho dù về già cũng thoả mãn giống như người lái buôn giầu sang, có khác gì nhau đâu? .Tiêu tức 消息: tiêu là diệt đi, tức là tăng lên, thời vận tuần hoàn, lên lên xuống xuống gọi là tiêu tức, cũng có nghĩa là tin tức.

HUYNH ĐỆ

Thiên biên lịch trận phi song chích

Hoa tạ hoàng hôn nguyệt mãn đình

Tiếu ngạo tự tri thời thế sự

Tường đầu tu trúc tự thanh thanh 青

::

Bên trời hàng trận bay đôi chiếc

Hoa rụng chiều tà trăng đầy sân

Cười đùa tự biết việc thời thế

Trúc ở đầu tường tự xanh xanh

- Anh em trong gia đình thuận hoà vui vẻ.

HÔN NHÂN

Đan sơn loan phụng cư sơn ổn

Nhứt phiến trung tâm trục thủy tân

Âu lộ bất phương 方 trùng đối hí

Bán trì xuân thủy vạn gia xuân

::

Núi hồng loan phượng sống yên ổn

Một mảnh lòng ngay theo bến nước

Cò cốc chẳng loài từng đôi giỡn

Nửa ao xuân nước muôn nhà xuân

- Vợ chồng tương xứng thuận hoà cùng chung hưởng phú quý

 

TỬ TỨC

Nhất hoa ngũ nhụy thục phân phương 芳

Tường ngoại tà chi phân ngoại hương

Tối thị hậu viên đào lý dị

Ngọc đường kim mã khả thừa đương

::

Một hoa năm nhụy chín thơm tho

Ngoài tường cành lệch chia hương thơm

Đào lý vườn sau rất kỳ lạ

Kim mã ngọc đường khá đảm đương

- Con sanh nhiều dưỡng ít, có con quý hiển làm rạng rỡ gia đình, gái nhiều hơn trai, có thể có con ngoài giá thú nhưng cũng quý hiển như chính thất, có người con rất giỏi là hiền tài danh cao trong đời. Ngọc đường: Đời Tống Thái Tông, vua đề ở dinh Hàn Lâm ba chữ Ngọc đường thự. Đời sau bèn dùng những chữ Kim mã ngọc đường để nói chung cảnh quan gia phú quý. Đào lý 桃李: trong các tích cổ cũng như trong thơ ca cổ thường mang ý nghĩa của sự quyền quý, của các bậc hiền tài

 

THU THÀNH

Tri quân năng hướng tinh 旌 kỳ 旂 hạ

Khán thử long xà tức nhật hành

Hồi thủ cố hương thiên vạn lý

Mộng hồn lưu thủy đáo thần kinh 京

::

Biết ngươi thường hướng dưới bóng cờ

Xem đấy rắn rồng tức ngày đi

Quay đầu quê cũ muôn ngàn dặm

Nước chẩy hồn mơ đến đất thần

- Là người có chí khí cao thường hay làm những việc lớn lao trong đời, khi mà thấy danh vọng lên cao nhiều thì lúc ấy cũng sẽ là ngày ra đi, Kinh 京: chỗ đất rộng, bãi tha ma.

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận