Từ khóa: brand

Thuật ngữ thương hiệu

04/08/2010

Brand : nhãn hiệu Theo Charles Brymer, CEO of Interbrand Scheter, thương hiệu “trademark”, mà đối với khách hàng nó đại diện cho một sự cuốn hút, tổng thể giá trị hay những thuộc tính nhất định. Nó lớn hơn một sản phẩm rất nhiều. Sản phẩm được tạo ra từ nhà máy. Sản phẩm […]

Xem tiếp »

Brand prism

22/07/2010

A specific set of concepts and tools is needed for tackling the new type of market which is highly competitive in nature. When products are rare, the USP (unique selling proposition) is the key concept. As we leave brand image, positioning and personality behind, we enter the modern age of brand identity. In order to […]

Xem tiếp »