Từ khóa: hand

Thông điệp của Đốt Ngón Tay

19/01/2008

Giá trị và ý nghĩa của các lóng (đốt ngón) tay Ngoài ngón cái, tất cả các ngón trong bàn tay đều có 3 lóng mà lóng thứ nhất (a) được kể là lóng có móng tay. Kế đến lóng thứ nhì (b) là lóng giữa. Sau cùng lóng thứ ba (c) là lóng nằm […]

Xem tiếp »

TƯƠNG LAI TRONG BÀN TAY

27/10/2007

Bàn tay có thể tiết lộ rất nhiều về cuộc sống và con người bạn. Xem tay thuận trước, rồi đối chiếu với bàn tay còn lại. Bàn tay thuận cho biết những sự kiện xảy ra trong cuộc đời chúng ta, tay kia mô tả những tiềm năng và bóng mờ trong cá tính. […]

Xem tiếp »