Từ khóa: Nguhanh

QUAN HỆ SINH KHẮC CHẾ HÓA CỦA NGŨ HÀNH

26/12/2012

Âm Dương Ngũ Hành luận Trong lý thuyết triết học Phương Đông, khái niệm Âm Dương và Ngũ hành là hai khái niệm cơ bản nhất để hình thành nên học thuyết. Nếu như Ngũ hành là khái niệm biểu hiện khả năng biến đổi, tương tác chế hóa của sự vật hiện tượng thì […]

Xem tiếp »