Từ khóa: personal

Xây dựng thương hiệu cá nhân và những câu chuyện hoang đường

13/02/2011

Dù lời lẽ có vẻ trịch thượng, nhưng nếu bạn đã từng tham gia một buổi thảo luận về Nhân Hiệu, thì những câu chuyện tác giả Lyn Chamberline đề cập lại chính là thực trạng khiến chúng ta luẩn quẩn trong việc khám phá bản chất của Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân. :: […]

Xem tiếp »