Từ khóa: quycoctoanmenh

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 91-100): QUÝ + …

24/12/2012

LƯỠNG ĐẦU: QUÝ – GIÁP QUẺ SỐ 91: SƠN LÔI DI   1. THIÊN ÁM TINH * Giờ Giáp Tý: Cách THANH TÙNG THÚY TRÚC Dịch: Tùng xanh Trúc biếc Giải: Vãn niên đáo xứ an lạc Dịch: Tuổi già đến nơi yên vui * Giờ Giáp Dần: Cách ĐĂNG LÂU THƯỞNG 賞 NGUYỆT Dịch: […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 81-90): NHÂM + …

24/12/2012

LƯỠNG ĐẦU: NHÂM – GIÁP QUẺ SỐ 81: THỦY LÔI TRUÂN 1. THIÊN LỘC TINH * Giờ Giáp Tý: Cách ĐĂNG LÂU VỌNG NGUYỆT Dịch: Lên lầu trông trăng Giải: Đắc nhân phù trợ kết quả thậm giai Dịch: Được người giúp đỡ kết quả rất tốt đẹp * Giờ Giáp Dần: Cách KHÔ TỈNH […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 71-80): TÂN + …

22/12/2012

LƯỠNG ĐẦU TÂN – GIÁP (Dành cho người tuổi Tân sinh vào giờ Giáp) QUẺ SỐ 71: THIÊN LÔI VÔ VỌNG 1. THIÊN BAN TINH * Giờ Giáp Tý: Cách TUYẾT LÝ TIỀU CA Dịch: Người đốn củi ca hát trong tuyết Giải: Nhất sinh khốn cùng 困窮 tự đắc kỳ lạc Dịch: Một đời khốn […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 61-70): CANH + …

22/12/2012

QUẺ SỐ 61: TRẠCH LÔI TÙY CANH – GIÁP 1. QUÁN SÁCH TINH Giờ Giáp Tý: Cách: THU YẾN QUY SÀO Dịch: Mùa thu én trở về tổ Giải: Tân khổ nhất sinh không vô sở hữu Dịch: Một đời cay đắng khổ cực không có được gì cả Giờ Giáp Dần: Cách: DUYÊ N […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 51-60): KỶ + …

22/12/2012

QUẺ SỐ 51: ĐỊA LÔI PHỤC KỶ – GIÁP 1. THIÊN LONG TINH Giờ Giáp Tý: Cách THIÊN NHAI TẨU MÃ Dịch: Cưỡi ngựa chạy khắp phương trời Giải: Nhất sinh tâm chí phi thường hoạt động Dịch: Một đời tâm chí hoạt động không theo lẽ thường   Giờ Giáp Dần: Cách KHÔ MIÊU […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 41-50): MẬU + …

22/12/2012

QUẺ SỐ 41: SƠN LÔI DI MẬU – GIÁP THIÊN XƯƠNG TINH Giờ Giáp Tý: Cách NHAM ĐẦU TẨU MÃ Dịch: Ngựa chạy đầu non Giải: Mạo hiểm tiến hành tất đa gặp thất bại Dịch: Mạo hiểm tiến hành chắc gặp thất bại Giờ Giáp Dân: Cách THiÊN 扁 CHU QUÁ HẢi Dịch: Thuyền […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 31-40): ĐINH + …

22/12/2012

QUẺ SỐ 31: ĐỊA LÔI PHỤC ĐINH – GIÁP THIÊN QUYỀN TINH Giáp Tý: TUYẾT THiÊN TRÚC ẢNH Dịch: Bóng (cây) trúc trong trời tuyết Giải: Mục tiền khốn đốn nhật hậu tất năng phát đạt Dịch: Trước nhìn thấy khốn đốn ngày sau ắt hẳn có khả năng phát đạt   Giáp Dần: LONG […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 21-30): BÍNH + …

22/12/2012

QUẺ SỐ 21: HOẢ LÔI PHỆ HẠP BÍNH GIÁP THIÊN ÂN TINH Giáp Tý: Cách Du ngư xuất võng (Cá rong chơi thoát khỏi lưới) • Giải: Hạnh ngộ cứu tinh, cố năng thóat hiểm. (May gặp cứu tinh nên có thể thoát hiểm) Giáp Dần: Cách Phi huỳnh phóng hỏa (Đom đóm bay phóng […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 11-20): ẤT + …

22/12/2012

QUẺ SỐ 11: PHONG LÔI ÍCH ẤT – GIÁP LỘC TỒN TINH Giờ Giáp Tý cách: Đại hạn cam 甘 vũ (Nắng lâu gặp mưa dầm) •Giải: Kinh lịch 經歷 hoạn nạn tự hữu sinh cơ khả đắc (Trải qua hoạn nạn tự nhiên có cơ hội được thuận lợi) * Nắng lâu làm hạn […]

Xem tiếp »

QUỶ CỐC TIỀN ĐỊNH SỐ (QUẺ 1-10): GIÁP + …

22/12/2012

QUẺ SỐ 1: BÁT THUẦN CHẤN GIÁP – GIÁP * THIÊN QUÝ TINH Giờ Giáp Tý: Cách Khoái 快 Phong Ngộ Vũ (Gió mạnh gặp mưa) Giải: Vận mệnh hanh thông tính đắc quý nhân phò trợ (Vận mệnh hanh thông được quý nhân phò trợ) Giờ Giáp Dần: Cách Phi 飛 Phong Đối Nguyệt […]

Xem tiếp »

Sơ lược QUỶ CỐC TOÁN MỆNH

22/12/2012

I. BÁT TỰ QUỶ CỐC TOÀN MỆNH hay LƯỠNG ĐẦU KIỀM TOÁN là môn toán mệnh dùng tám chữ Can Chi của Năm, Tháng, Ngày và Giờ sanh, gọi là Bát tự. Theo cách tính Âm lịch của Trung Quốc, Năm Tháng, Ngày, Giờ đều mang 2 chữ Can và Chi. 10 CAN: Giáp Ất, […]

Xem tiếp »