Kênh14: Tôi sẽ lấy đà đuổi theo 9X

February 2, 2009 Show-off

Bài phỏng vấn trên Kênh 15, ngày 02/02/2009

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

1 Bình luận

  1. Marc says:

    Bạn ơi gi p m nh l m thế n o để x a d ng chữ “một trang web mới sử dụng wordpress thế” m cả c i ti u đề của trang web nữa phải thay đổi cơ sở dl . m nh mới nghịch c i n y c n g lắm. gi p m nh nh , c n c h tạo from li n hệ n y nữa nh

Đăng bình luận