Phụ Nữ CN: Từ sex người ta nhận ra cuộc sống

January 11, 2009 Show-off

Bài Phỏng vấn trên tuần san Phụ Nữ Chủ Nhật số ra ngày 11/01/2009

do nhà báo nhà văn Hồng Hạnh thực hiện.

Trang bìa:

Nội dung:

Kết nối với Keng qua Facebook Comment

comments

Từ khóa:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Đăng bình luận